Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Alkolås på Roslagsbanan

21 maj 2014, 11.06 Roslagsbanan blir först ut i Stockholmsregionen med alkolås på tågen. Arbetet med att installera alkolås på äldre tåg fortsätter, och man beräknar att alla tåg kommer att ha alkolås år 2018.

Förslaget kommer från Karl Henriksson KD:s gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting. Enligt honom sker det inte några olyckor på Roslagsbanan och blir därmed först ut med alkolås.

Om den som blåser i alkolåset har för mycket alkohol i blodet kommer tåget inte att starta.

Källa: Mitti Länk till artikeln