Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Barnmorskebrist i sommar

26 maj 2014, 09.53 Kvinnor som föder i Stockholm i sommar kan inte vara säkra på att få den förlossningsklinik de valt. Bemanningsproblem bland annat på Danderyds sjuhus som tvingats stänga förlossningsplatser, och Södersjukhuset som haft svårigheter att rekrytera barnmorskor.

Det har varit turbulens bland Stockholms barnmorskor, där fler kvinnor än normalt hänvisas till att föda på annan klinik än den som är deras första val. Vid Karolinska sjukhuset var det många barnmorskor som sade upp sig i vintras, var femte kvinna hänvisades till en annan klinik för att föda.

Under årets första fyra månader har 802 kvinnor hänvisats till en annan klinik, jämfört med 732 under samma period förra året. Läget inför sommaren verkar inte bli bättre.

Risken är stor att kvinnor måste föda på annan klinik än sitt förstahandsval, förhoppningen är att hänvisningen ska ske inom Stockholms läns landsting.

- Det är svårt att bemanna inom förlossningsvården, precis som inom övrig akutsjukvård. Det finns fortfarande personal kvar att rekrytera och det är framför allt på Danderyd och Södersjukhuset som det saknas pass. Men man räknar med att det ska lösas innan semestrarna, säger Anna Nergårdh.

Källa: Metro Länk till artikeln