Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Bilar får gå under jorden – bergrum frigör mark för nya bostäder i innerstan

14 maj 2014, 14.12 Många lediga parkeringsplatser längs Valhallavägen är tänkt att flyttas in i bergrum, och nya bostäder byggs i Roslagstull. Det är området längs Valhallavägens nordöstra del mellan Roslagstull och Surbrunnsgatan där dagens grönska och raderna av parkeringsplatser försvinner. Stadsbyggnadskontoret föreslår även en ny grundskola i Roslagstull med stor idrottshall och en rad bostadshus.

I berget under Ruddammen byggs det väldiga bergrummet, som ska bli till parkeringsplatser för boende samt infartsparkeringar in till Stockholm. Totalt kommer det bli 400 parkeringsplatser. Det nya innerstadskvarteret längs Valhallavägen den norra delen kommer att utsättas för mycket exploatering, där planeras totalt 700 lägenheter utöver skolan och idrottshallen.

Det nya kvarteret kommer att få en ny gata. Frejgatan som är en av Vasastans längsta gata får förläggning på andra sidan Valhallavägen och ansluta till Roslagstullsbacken. Från dessa gator som infarten till nya bergrumsgaraget planeras.

Källa: Svenska Dagbladet Länk till artikeln