Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Blocköverskridande strategi för att motverka hemlöshet

27 maj 2014, 10.32 Nyligen klubbade kommunfullmäktige igenom den nya blocköverskridande hemlöshetsstrategin. Miljöpartiet anser att strategin saknar mål och vill ha nollvision mot att barn vräks.

Idag lever nästan 3000 barn i hemlöshet i Stockholm, i framtiden kanske det kan bli färre med stadens nya hemlöshetsstrategi.

Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd menar att man tagit hjälp av forskare som tagit fram underlag som visar hur effektivt man kan motverka och förebygga hemlöshet. Hemlöshetsstrategin är en blocköverskridande strategi vilket är unikt. Med det gemensamma programmet får man dessutom gemensamma mål som hela staden kan följa.

Det var nyligen som Moderaterna och Socialdemokraternas gemensamma program klubbades igenom. Strategin innebär bland annat att satsa mer på långsiktigt boende för de som är akut hemlösa och ekonomisk rådgivning vräkningshotade. Miljöpartiet tycker att strategin saknar mätbara mål och vill ha nollvision mot vräkningar.

Stefan Nilsson (MP), gruppledare i kommunfullmäktige menar att det är nödvändigt i en hemlösstrategi att ha mätbara mål för att sedan kunna gå tillbaka och rätta till det som inte fungerar.

Enligt socialborgarrådet ska mätbara mål sättas upp nästa år, och att inga barn ska vräkas är orimligt.

- Vi ska ha så få barn som möjligt som vräks, men om det händer så ska det finnas ett bra omhändertagande för de här familjerna, säger Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln