Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Blodbrist väntas under sommaren

23 juni 2014, 14.13 Antalet blodgivningar sjunker kraftigt under sommaren, samtidigt ökar de allvarliga bilolyckorna.

I Stockholms län minskade blodlagret med nästan en femtedel under juli förra året. Vid större händelser och olyckor riskerar blodbristen att bli akut på vissa håll under sommarmånaderna. Nu vädjar Blodcentralen till folk att ge blod innan de reser på semester eftersom blod är en färskvara  som bara håller i sex veckor.

Källa: SVT ABC