Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Bostadsbristen ger rekryterare problem

29 jan 2014, 10.22

Bostadsbristen ställer till det för Stockholms företag. Nästan vartannat i hotell- och restaurangbranschen – och nästan en tredjedel av tillväxtföretagen – har svårt att rekrytera därför att personalen inte hittar någonstans att bo.

 – Man blir beklämd, och vi betalar priset i form av minskad tillväxt, säger Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare.

Sedan hon började på Handelskammaren för drygt tre år sedan har hon flera gånger i veckan stött på bolag som har de här problemen. Nu har Handelskammaren gett TNS Sifo i uppdrag att fråga 500 tillväxtföretag i Stockholms län om bostadsbristens påverkan på deras förmåga att rekrytera.

Nästan en tredjedel av de snabbast växande företagen med 5–99 anställda i Stockholm har någon gång drabbats av svårigheter att rekrytera på grund av bostadsläget. Vart femte tillväxtbolag har misslyckats med att rekrytera personal som de haft behov av.

– Rapporten visar svart på vitt hur allvarligt det är. Tillväxtbolag är den typ av företag där de flesta tror att de nya jobben kommer, men en stor andel av dem har inte kunnat växa så mycket som de har velat, säger Maria Rankka.

Åren 2009–2012 ökade länets befolkning med drygt 146 000 invånare, under samma period byggdes 32 000 bostäder. Totalt saknades det år 2012 hela 122 000 bostäder i Stockholms län.

– Det blir så svårt att skaffa bostad att man kanske inte kan ta de jobb man får. Det är egentligen ganska självklart med den gigantiska bostadsbrist vi har, säger Maria Rankka.
Företagen lägger enligt undersökningen ner en hel del tid, kraft och pengar på att jaga bostäder åt sina anställda. Ett önskemål från samtliga intervjuade är ett ökat utbud av hyresrätter.

– För att köpa en lägenhet behövs ett rejält kapital, det utestänger människor. Väldigt många som arbetar i hotell- och restaurangbranschen har aldrig en chans att köpa en lägenhet, säger Maria Rankka.

Och bostadskrisen plågar inte bara företagen. 45 procent av de tillfrågade inom utbildningsväsendet har svårt att rekrytera kompetent personal av samma orsak.

– När jag talar med rektorer på universitet och högskolor är det den fråga de sätter högst. Om du ska arbeta några år i Stockholm som gästprofessor, varför köpa en lägenhet? Det naturliga är att hyra och det fungerar bra på många andra håll i världen, säger Maria Rankka.

Källa: Dagens Nyheter