Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Bostadspolitiken får svagast förtroende

Bostadshus

11 nov 2013, 08.50 Bostadspolitiken är det område som väljarna har lägst förtroende för i Stor-Stockholm idag. På andra plats kommer ungdomsarbetslösheten följt av äldreomsorgen. Störst förtroende har ekonomin, infrastruktur på nya vägar och miljön. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm.

De tre frågor där förtroendet är lägst, bostadsbristen, ungdomsarbetslöshet och äldreomsorg, skiljer sig kraftigt från övriga frågor. Mer än 70 procent har svagt eller inget förtroende för dessa frågor, medan 58 procent av stockholmarna har lågt eller inget förtroende för den politik som förs i frågan om invandring som kommer på fjärde plats.

-          Debatten om bostadsbristen verkar ha fått starkt genomslag i opinionen. Hela tre av fyra anser att de har litet eller inget förtroende för politiken som förs. Bara 10 procent har stort eller mycket stort förtroende. Intressant att notera är att äldreomsorgen skiljer sig stort från andra ”klassiska” välfärdsområdena genom ett klart lägre förtroende. De kan ha sin förklaring i den kritik som förts mot privata utförare, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

   Minst förtroende    Störst förtroende
1  Bostadsbrist    Ekonomi
2  Ungdomsarbetslöshet    Infrastruktur  på nya vägar
3  Äldreomsorg    Miljö
4  Invandring    Kollektivtrafik
5  Integration    Stockholms   stadsutveckling

Bildtext: Vilka frågor som väljarna har lägst respektive högst förtroende för i politiken som förs i Stor-Stockholm idag.
 
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i sista veckan i september 2013 och baseras på 1103 svar från en webbpanel som representerar invånarna i Stockholms län. Panelen är slumpmässigt rekryterad till 95 procent. Övriga 5 procent är självrekryterade.