Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Brist på personal tvingar sjukhusen att stänga vårdplatser

24 april 1014, 10.01 Sjuksköterskor tvingas jobba extrapass och undersköterskor måste jobba dubbelpass, så ser vardagen ut för personalen på sjukhusen.

På Karolinska Universitetssjukhuset har totalt 160 vårdplatser tvingats stänga i en redan ansträngd situation, för att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor som tar hand om patienterna. Trots att det sedan tidigare är känt att överbeläggningar och brist på vårdplatser utgör en risk för patienterna.

Enligt en granskning av Sveriges Radios program Kaliber som frågat samtliga landsting om de stängt vårdplatser på grund av platsbrist, har 15 av 21 landsting svarat ja.

Den tunga arbetsbelastningen gör att personalen lämnar sjukhusen vilket leder till att vårdplatser måste stängas.

Källa: SR P4 Stockholm Länk till artikeln