Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

ARBETSMARKNAD

3 juni 2014, 13.05 800 miljoner kronor satsas i ett centrum för utbildning och forskning med inriktning mot produktionsteknik och logistik i Södertälje. – Sammantaget omfattar det 1,6 miljarder varav 800 miljoner kronor är nya pengar, säger utbildningsminister Jan Björklund. KTH får 1200 fler utbildningsplatser på Campus Södertälje. Centret är ett samarbete mellan näringsliv, kommun och

26 maj 2014, 09.53 Kvinnor som föder i Stockholm i sommar kan inte vara säkra på att få den förlossningsklinik de valt. Bemanningsproblem bland annat på Danderyds sjuhus som tvingats stänga förlossningsplatser, och Södersjukhuset som haft svårigheter att rekrytera barnmorskor. Det har varit turbulens bland Stockholms barnmorskor, där fler kvinnor än normalt hänvisas till att föda

14 maj 2014, 13.14 Alliansen i landstinget satsar 60 miljoner kronor för att sjukvården i Stockholms län ska fungera så störningsfritt som möjligt, satsningen får kritik från Vårdförbundet. Politikerna hoppas bland annat på att göra det attraktivt att arbeta under de mest populära semesterveckorna. P4 har träffat patienter som inte ser fram emot att söka vård

14 maj 2014, 11.08 Det råder stora ekonomiska skillnader mellan boenden i olika delar av Stockholm sedan alliansen tog över makten i stadshuset 2006. Ett av de rikaste områdena är Ålsten och de fattigaste är Grimsta, båda i Västerort med bara några kilometer ifrån varandra. I Grimsta bor de flesta i flerfamiljehus och nästan alla i

9 maj 2014, 10.07 Arbetslösheten i Botkyrka har ökat kraftigt de senaste åren, värst drabbade är Fittja och Alby. Idag arbetar fler unga entreprenörer med att hjälpa ungdomar att få jobb. Krisen 2008 drabbade alla i samhället och sedan dess har arbetslösheten bland unga ökat i Botkyrka och det är stora skillnader mellan kommundelarna. Störst arbetslöshet

8 maj 2014, 13.02 Södersjukhuset ska byggas om för 1,8 miljarder kronor. Investeringen är tänkt at skapa högre kapacitet och modernisera befintliga vårdplatser. – Eftersom vi har klarat av att ha ordning och reda i landstingets ekonomi kan vi nu finansiera en stor utbyggnad av Södersjukhuset. Det är välbehövligt för patienterna men också medarbetarna, säger

6 maj 2014, 13.55 Lärlingar som går på gymnasiet ska få anställning i Stockholms stad. Redan nu i höst står det klart med jobb inom förskola, äldre- och handikappsomsorg, områden där det finns stora rekryteringsbehov. Den 1 juli väntas en ny lagstiftning om lärlingsanställning att träda i kraft. Till hösten kommer betalda praktikplatser att starta, inom

24 april 1014, 10.01 Sjuksköterskor tvingas jobba extrapass och undersköterskor måste jobba dubbelpass, så ser vardagen ut för personalen på sjukhusen. På Karolinska Universitetssjukhuset har totalt 160 vårdplatser tvingats stänga i en redan ansträngd situation, för att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor som tar hand om patienterna. Trots att det sedan tidigare är känt att

23 april 2014, 11.52 TeliaSonera kommer att hyra hela Scandinavian Office Building i Arenastaden, alltså kontorslokalerna ovanpå Mall of Scandinavia. Planerna var först att flytta huvudkontoret till Kristineberg på västra Kungsholmen. Kravet för att flytta till Kungsholmen var att ha en detaljplan och att samtliga myndighetsbeslut som skulle vara klara under 2013, så var inte fallet

16 april 2014, 13.27 Sundbybergs kommunalråd och Socialdemokraterna vill satsa på att locka toppstudenter till lärarutbildningar med garanterat jobb i kommunen, något oppositionen inte imponeras av. I dag är lärarutbildningen inte särskilt populär och betygskraven för att bli antagen är låg. För att fler ska söka sig till lärarutbildningen vill nu Sundbybergs kommun värva kandidater med