Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

ARBETSMARKNAD

10 april 2014, 10.22 Stockholm växer så det knakar samtidigt som klyftorna ökar. Idag är det tuffare på bostadsmarknaden och brister i kollektivtrafiken slår hårt mot LO-grupper samt personer med osäkra anställningar. Det visar sig att nästan varannan LO-medlem i Stockholms län anser att förseningar i kollektivtrafiken påverkar deras arbetssituation. Det resulterar i oro, stress och

20 mar 2014, 22.14 Mer än varannan arbetslös i Stockholms län saknar a-kassa enligt TCO. 25294 öppet arbetslösa i länet står utanför arbetslöshetsförsäkringen och får ingen a-kassa, visar ny statistik som TCO tagit fram. Istället är många hänvisade till kommunala bidrag eller annan hjälp. Totalt var 48055 personer i Stockholm län registrerade som öppet arbetslösa

10 mar 2014, 9.42 Stockholmsregionen får ta största smällen när antalet högskoleplatser i  hela landet dras ner. Samtidigt skriker den lokala arbetsmarknaden efter  utbildad personal. Det går, helt enkelt, inte ihop, skriver DN:s samhällsekonomiske krönikör Johan Schück. Stockholmsregionen får ta största smällen när antalet högskoleplatser i  hela landet dras ner. Samtidigt skriker den lokala arbetsmarknaden

19 feb 2014, 17.00 Sundbyberg står för den största ökningen med 4,5 procent. Stockholm fortsätter att växa så det knakar, det visar den befolkningsstatistiken för 2013 från Statistiska centralbyrån. Av de 15 kommuner i landet där befolkningen ökar mest i procent ligger tio i Stockholms län. Sundbyberg står för den största ökningen på 4,5 procent,

4 feb 2014, 14.48 Bland annat satsas på aktiviteter på skolloven för barn som inte har möjlighet att åka på semester. Under 2014 tilldelas åtta stadsdelsnämnder i Stockholms stad 65 miljoner kronor. Pengarna är öronmärkta för jobbsatsningar och sociala insatser i ytterstaden. Förra året delades 60 miljoner ut. Det handlar bland annat om lovaktiviteterna i

29 jan 2014, 10.22 Bostadsbristen ställer till det för Stockholms företag. Nästan vartannat i hotell- och restaurangbranschen – och nästan en tredjedel av tillväxtföretagen – har svårt att rekrytera därför att personalen inte hittar någonstans att bo.  – Man blir beklämd, och vi betalar priset i form av minskad tillväxt, säger Maria Rankka, vd för Stockholms

22 jan 2013, 12.21 Beslutet att lägga ner psykintensiven på Danderyds sjukhus fattades utan politikernas vetskap. – Vi har blivit förda bakom ljuset, säger oppositionslandstingsrådet, Dag Larsson, S. Nu vill Socialdemokraterna stoppa nedläggningen. DN kunde i dag berätta att ansvariga på psykiatri Nordväst beslutat att lägga ner de psykiatriska intensivvårdsavdelningarna på Danderyds sjukhus. De allra

16 jan 2014, 08.23 I Stockholm finns 5300 ungdomar som varken har jobb eller studerar. Det skriver DN idag. Framförallt är ungdomsarbetslösheten stor i Rinkeby, Tensta och Husby, där närmare var fjärde 16-29-åring går utan arbete. I alliansens budget för 2014 kommer satsningar göras för att aktivera denna grupp. Arbetslösheten bland stockholmare i samma ålder i

2 jan 2014, 10.12 Ludvig Öberg är 19 år, optimist och ”tech-nörd”. Nu vill han revolutionera finansvärlden genom att ta nätvalutan bitcoin till Stockholm – för bankerna är så mossiga.  ”Min generation väntar inte på att avancera inom företaget, vi gör någonting. Nu”, säger han. På Regeringsgatan samlas uppstartsföretag i en egen byggnad. Här används

26 dec 2013, 09.05 Konjunkturen i byggbranschen i Stockholm vänder uppåt. Men det blir inte fler jobb i den ”vita” byggsektorn – snarare tvärtom. Byggmästareföreningen kräver nu att man inför ”Nacka-modellen” för att stoppa svartjobben. Stockholms Byggmästareförening gör två årliga enkäter där medlemsföretagen får bedöma utvecklingen. Höstens enkät där 330 företag med mellan 5 och