Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

EKONOMI

Slussen

2014-11-05, 23.00 Ny undersökning visar att opinionen i Stockholm är starkt kritisk till stadshusets och regeringens beslut rörande Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. En stor majoritet av stockholmarna är negativa till stoppandet av bygget av nya Slussen och byggstarten av Förbifart Stockholm. Även stödet är svagt för en utredning om en nedläggning av Bromma

18 aug 2014, 15,49 Moderaterna vill att förskolan ska bli gratis för alla femåringar i Stockholm stad. Skälen till vallöftet är två, dels för att minska skillnaderna mellan stadsdelarna i staden – dels att höja kvaliteten i förskolan. Idag går 97 procent av barnen på Östermalm i förskolan men bara 83 procent i exempelvis Skärholmen.

4 juni 2014, 10.47 Det är välkänt att det råder bostadsbrist i landets tre största städer. I Stockholms innerstad bor det cirka 900 000 invånare och där priset på bostadsrätter nått nya rekordnivåer under våren. Det kommer att råda stor bostadsbrist som kommer att förvärras om det inte tas på allvar menar Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

3 juni 2014, 13.05 800 miljoner kronor satsas i ett centrum för utbildning och forskning med inriktning mot produktionsteknik och logistik i Södertälje. – Sammantaget omfattar det 1,6 miljarder varav 800 miljoner kronor är nya pengar, säger utbildningsminister Jan Björklund. KTH får 1200 fler utbildningsplatser på Campus Södertälje. Centret är ett samarbete mellan näringsliv, kommun och

22 maj 2014, 15.34 Järfälla är den enda kommun som får godkänt för sin kontroll av upphandlingar när LO rankar Stockholms läns kommuner, Danderyd och Sollentuna placerar sig i botten. För tredje året i rad granskar LO-distriktet i Stockholms län vilka rutiner kommunerna har för att kontrollera de leverantörer de köper varor och tjänster av. Granskningen

22 maj 2014, 09.57 104 hyresrätter blir kraftigt försenade i Gubbängen. Mitt under ombyggnaden har Familjebostäder och entreprenören Titania hamnat i konflikt och sagt upp avtalet med varandra. Familjbostäders ombyggnad av det stora huset vid tunnelbanan skulle ge 104 hyreslägenheter i höst, men inflyttningen är uppskjuten på obestämd tid. Orsaken: Familjebostäder och entreprenören Titania har hamnat

21 maj 2014, 10.12 På söndag är det val till EU-parlamentet. Frågan om de hemlösa tiggarna har engagerat många. Ska staden hjälpa dem eller inte? Frågan drar en linje mellan alliansen och oppositionen i Stockholm. Ämnet har väckt stor debatt i radio, tv och på sociala medier om vad som ska göras åt de hemlösa tiggarna.

21 maj 2014, 09.47 En ny sluss vid Värmdö-Vaxholm och dricksvattnet kan komma att hämtas från jättelika pipelines från Dalälven, Klarälven eller Vättern, det är några av lösningarna som diskuteras i stadshuset. Det handlar om hur Stockholm ska klara ett förändrat klimat. – Om Saltsjön tränger in i Mälaren blir vattnet obrukbart i värsta fall. Då

20 maj 2014, 11.20 Inför sommaren kan kommuner söka bidrag till sommarskola för högstadieelever som riskerar att bli underkända. Haninge har inte ansökt trots att skolbetygen är bland de lägsta i länet. I många skolor kan högstadieelever som halkat efter läsa upp sina betyg under sommarlovet, så kallad sommarskola. Kommunledningen i Haninge har inte ansökt om

20 maj 2014, 10.00 Det nya ersättningssystemet för flyktingmottagande gör att fyra Stockholms kommuner får extra pengar, mest går till Södertälje. För att underlätta kommunens mottagande av nyanlända invandrare har regeringen infört ett prestationsbaserat stöd för att ersättningen ska bli mer rättvis. Kommuner som tecknat avtal med Migrationsverket och som i förhållande till folkmängd, tar emot