Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

FOLKVALDA

Slussen

2014-11-05, 23.00 Ny undersökning visar att opinionen i Stockholm är starkt kritisk till stadshusets och regeringens beslut rörande Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. En stor majoritet av stockholmarna är negativa till stoppandet av bygget av nya Slussen och byggstarten av Förbifart Stockholm. Även stödet är svagt för en utredning om en nedläggning av Bromma

Stadshuset

18 sep 2014, 14.33 Opinion Stockholm förutsåg valresultatet med mindre än 1 procents avvikelse för respektive block. Avvikelsen mellan Opinion Stockholms senaste mätning innan valet och det verkliga valresultatet i Stockholm stad var endast 0,8% för Alliansen och 0,3% för de röd-grön-rosa blocket. Dessutom var Opinion Stockholm det opinionsinstitut i Sverige som bäst lyckades förutsäga

Drottninggatan

11 sep 2014, 08.00 Ny undersökning visar att vänsterblocket leder stort i Stockholms stad. Trots att alliansen ökat med 4,3 procent sedan i augusti är gapet till oppositionen stort. De rödgröna tillsammans med Feministiskt Initiativ får 50 procent mot Alliansens 42,7 procent. Sedan förra mätningen i augusti ökar Folkpartiet med 2,3 procent medan Socialdemokraterna och

18 aug 2014, 14.40 I en ny väljarundersökning för Stockholm stad tappar båda blocken 1,1 procent jämfört med i juni. Trots det fortsätter de röd-gröna med stöd av Fi behålla greppet om opinionen. I mätningen som genomfördes mellan den 7-14 augusti får de röd-gröna tillsammans med Fi stöd av 51,2 procent mot 38,8 procent för Alliansen.

Stadshuset

16 juni 2014, 07.41 Feministiskt initiativ gör framsteg i Stockholms stad, framförallt bland unga väljare. Partiet skulle få 7,1 procent om det vore val idag i Stockholms stads kommunalval, enligt en ny opinionsmätning från Opinion Stockholm. Samtidigt fortsätter tappet för Socialdemokraterna. Undersökningen visar att Feministiskt initiativ tar 13 procent bland de unga väljarna mellan 18-29

28 maj 2014, 15.33 Det blir maktskifte i Stockholm där de rödgröna får egen majoritet. Det väntar efter valet enligt Mitt i:s och Sifos stora valundersökning. Och Sverigedemokraterna kommer in i stadshuset. De rödgröna tar över makten i stadshuset med stor marginal och egen majoritet i kommunfullmäktige om det var val idag, enligt en undersökning Sifo

27 maj 2014, 10.32 Nyligen klubbade kommunfullmäktige igenom den nya blocköverskridande hemlöshetsstrategin. Miljöpartiet anser att strategin saknar mål och vill ha nollvision mot att barn vräks. Idag lever nästan 3000 barn i hemlöshet i Stockholm, i framtiden kanske det kan bli färre med stadens nya hemlöshetsstrategi. Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd menar att man tagit hjälp

27 maj 2014, 09.51 Miljöpartiet i Stockholms stadshus kommer inte att få hjälp av partikamraterna på riksnivå för att stoppa vägbygget Förbifart Stockholm. Språkrör Åsa Romson menar att ärendet ska skötas lokal. Miljöpartiet är motståndare till Förbifart Stockholm och menar att den är omodern och miljöfarlig, och ser hellre att man satsar på kollektivtrafiken. – Om

23 maj 2014, 13.07 Det är många intressen som är inblandade i Stockholms kajer, det handlar om promenadstråk, uteserveringar, glasskiosker, kryssningstrafik och fritidsbåtar. Stockholms hamnar har tagit fram en kajstrategi för alla stadens kajer. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för kollektiv på vatten och gör kajerna så tillgängliga som möjligt. Regina Kevius (M), Björn Ljung

23 maj 2014, 09.29 I samband med riksdagsvalet i september får Upplands Väsby-borna möjlighet att rösta ytterligare: om kommunen ska bygga bostäder i Väsby Sjöstad eller inte. Det är skogsområdet intill Mälaren som kommunen vill bygga 3000 nya bostäder. – Det är viktigt att vi bygger på många platser i Upplands Väsby, men alla vill inte