Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

INFRASTRUKTUR

Slussen

2014-11-05, 23.00 Ny undersökning visar att opinionen i Stockholm är starkt kritisk till stadshusets och regeringens beslut rörande Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. En stor majoritet av stockholmarna är negativa till stoppandet av bygget av nya Slussen och byggstarten av Förbifart Stockholm. Även stödet är svagt för en utredning om en nedläggning av Bromma

5 juni 2014, 10.50 Stockholmarna satt i köer i nästan elva arbetsdagar under 2013, och förseningar per timme i rusningstrafik var ungefär 37 minuter, enligt en rapport från positionerings- och navigeringsföretaget TomTom. Rapporten visar att Stockholm är Europas tolfte mest trafikerade stad när det gäller bilköer. Rapporten täcker trafiken under 2013 och baseras på faktisk hastighetsdata.

4 juni 2014, 11.55 I ett fullsatt möte i Gustavsbergs hamn krävde Företagarna och invånarna i Nacka/Värmdö svar på hur biltrafik och bussar kommer att fungera under Slussenbygget. Man vill ha svar för vad konsekvenserna blir för medlemmarna Företagarna och de boende i kommunen. Dels eftersom kollektivtrafiken och biltrafiken kommer att påverkas och företag är beroende

4 juni 2014, 09.58 Stressade stockholmare ska i framtiden få information om var det kommer att bli bilköer. Trafikledningscentralen i Stockholm ska med hjälp av matematiska modeller kunna beräkna trafikflöden. I projektet med Trafikverket där även KTH varit delaktig i har man jobbat med att beräkna trafikflöden i komplicerade matematiska modeller för att kunna förutspå köerna.

Trafik

3 juni 2014, 10.06 Stockholmarna är kritiska mot trafikläget i Stockholm. En stor majoritet som reser med buss eller bil anser att framkomligheten i trafiken är dålig eller mycket dålig idag och mer än var tredje anser att den blivit sämre det senaste året. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm om stockholmarnas syn på trafikläget.

Förbifart Stockholm

2 juni 2014, 11.45 Stockholmarna är positiva till att Förbifart Stockholm byggs – 73 procent är för, mot 17 procent som är emot. Mest positiv är invånarna i kommunerna utanför Stockholms stad där 81 procent är för och 11 procent emot. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm.  Bland invånarna i Stockholms kommun är 64

27 maj 2014, 11.08 Två nya modeller av elvägar planeras i länet, vägarna är tänkta som teststräckor för olika typer av elfordon. Målet är att utveckla och prova hur systemet fungerar i daglig trafik, och hur mycket går att effektivisera energiförbrukningen av tunga fordon. Man vill testa om man kan minska användandet av fossila bränslen, säger

27 maj 2014, 09.51 Miljöpartiet i Stockholms stadshus kommer inte att få hjälp av partikamraterna på riksnivå för att stoppa vägbygget Förbifart Stockholm. Språkrör Åsa Romson menar att ärendet ska skötas lokal. Miljöpartiet är motståndare till Förbifart Stockholm och menar att den är omodern och miljöfarlig, och ser hellre att man satsar på kollektivtrafiken. – Om

23 maj 2014, 13.24 Trafiknämnden har valt att följa Kristdemokraternas förslag om att bygga ut Stockholms kollektivtrafik med ett nät av pendelbåtar. Linjen Ekerö och Stockholm City är ännu inte spikad eftersom det kräver medfinansiering från Trafikverket och berörda kommuner. Pendelbåtarna kommer att byggas ut vid årsskiftet 2015/2016. Under ett försök på två år där tre

23 maj 2014, 13.07 Det är många intressen som är inblandade i Stockholms kajer, det handlar om promenadstråk, uteserveringar, glasskiosker, kryssningstrafik och fritidsbåtar. Stockholms hamnar har tagit fram en kajstrategi för alla stadens kajer. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för kollektiv på vatten och gör kajerna så tillgängliga som möjligt. Regina Kevius (M), Björn Ljung