Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

INTEGRATION

30 maj 2014, 09.54 Läget inne i stan ska göra det lättare för ensamkommande flyktingbarn att komma in i samhället. Boende för ensamkommande flyktingbarn är ofta placerade långt från innerstaden. Stockholms Stadsmission har öppnat nytt boende för ensamkommande flyktingbarn och boendet är placerat på Kungsholmen. Med ett så pass centralt placerat boende och fadderverksamhet ska göra

20 maj 2014, 10.00 Det nya ersättningssystemet för flyktingmottagande gör att fyra Stockholms kommuner får extra pengar, mest går till Södertälje. För att underlätta kommunens mottagande av nyanlända invandrare har regeringen infört ett prestationsbaserat stöd för att ersättningen ska bli mer rättvis. Kommuner som tecknat avtal med Migrationsverket och som i förhållande till folkmängd, tar emot

15 maj 2014, 11.53 Antalet hyreslägenheter har minskat med 23 000 sedan den borgerliga alliansen tog makten 2006. Under samma period har priserna på bostadsrätter och villor ökat. Forskare menar att det är orsakerna till att Stockholm blivit en mer segregerad stad. – Man har olika möjligheter att välja för att man har olika inkomst och de

13 maj 2014, 10.08 Stockholm tänker inte följa exemplet från Göteborg där kommunledningen ordnat en uppställningsplats för tiggande EU-migranter. För Stockholms del är det ingen långsiktig lösning med att ha uppställningsplatser för husvagnar, enligt Anna Köning Jerlmyr (M), socialborgarråd i Stockholm. En kortsiktig lösning enligt Anna Köning Jerlmyr (M) är att istället hänvisa till härbärgen som

6 maj 2014, 15.13 Att skapa kontakter för personer som nyligen kommit till Stockholm och inte har tidigare koppling till Sverige, det är syftet med projektet Stockholmsfaddrar. Nyanlända ska få möjlighet att träffa de som redan bor i Stockholm, möta Sveriges kultur och öva på språket. Annika Rosbring projektledare för Stockholmsfaddrar menar att det är ett

6 maj 2014, 15.05 I röda Södertälje tas det emot flest flyktingar i Stockholms län, medan borgerliga Danderyd, Täby och Ekerö hamnar i botten. SVT:s kartläggning visar ett tydligt mönster när det gäller politiskt styre samt mottagning av flyktingar. Där de borgerligt styrda kommunerna är överrepresenterade. De kommuner som tagit emot flest flyktingar så var 19

28 jan 2014, 10.15 Stockholm har länets högsta ungdomsbrottslighet. Nu satsar staden fem extra miljoner på att punktmarkera livsstilskriminella unga. I dag finns sociala insatsgrupper i Tensta och Rinkeby, nu ska alla stadsdelar få vara med.   – Sociala insatsgrupper för unga vuxna har visat sig ge oerhört bra resultat på kort tid, 40 ungdomar är

20 jan 2014, 09.14 Med en särskild samordnare ska regeringen sätta hårdare press på kommuner som inte tar emot tillräckligt många flyktingar skriver SvD idag. Bland  annat nämns stockholmskommunerna  Danderyd och Tyresö som idag inte tar emot tillräckligt många flyktingar enligt integrationsminister Erik Ullenhag. Källa: SvD

20 jan 2014, 09.02 En fem år gammal studie från Mitthögskolan visade att fyra av tio muslimska församlingar utsatts för brott. Islamiska samarbetsrådet, som är en paraplyorganisation för muslimska föreningar, anser att mycket talar för att situationen är värre i dag. Under året som gått har flera moskéer och muslimska bönelokaler utsatts för vandalisering och

13 jan 2014, 09.14 I Stockholms förorter har det växt upp läger där EU-migranter har byggt upp permanenta skjul. I Högdalen bor mellan 60 och 100 personer i skjul och husvagnar. Och boplatser finns på fler ställen. Enligt uppsökarenheten på Stockholms socialtjänst, har man nyligen hittat ett annat, nytt husvagnsläger med 150 personer. När vintern