Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

KOLLEKTIVTRAFIK

7 maj 2014, 13.44 Tyst och energisnål, det är den nya eldrivna pendelbåten som gör entré och gör vägen in till stan smidigare. SL:s nya båtpendel byggs i Köpenhamn och kommer att trafikera Sjövägen. Den 1 september kommer båten att vara i bruk och komplettera pendeltbåttrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen. Som i nuläget

30 april 2014, 11.36 Om några år kan nattrafik med pendeltåg bli verklighet. Den borgerliga alliansen i landstinget är överens om att göra en utredning om långsamma nattbussar kan ersättas med snabba pendeltåg. Tidigast 2016 kan nattrafiken bli verklighet. SL förbereder upphandling av pendeltågstrafiken efter 2016, då avtalet med SJ:s nuvarande dotterbolag Stockholmståg går ut. Tisdagens

29 april 2014, 14.11 Ny hård kritik riktas mot SL:s nya planer för tvärbana till Kista och Sollentuna. En utomstående granskning från revisionsbolaget PwC på uppdrag av trafiknämnden, visar att beslutsunderlaget är för dåligt och att det går att spara minst 600 miljoner kronor. 300 miljoner på färre och kortare broar, ytterligare 200 miljoner att välja

28 april 2014, 16.52 Imorgon kommer Trafiknämnden besluta om att satsa en miljard kronor på att bygga om tunnelbanan. Uppgraderingen kommer att minska trängseln och öka tillgängligheten. Det är de senaste vagnarna som ska byggas om inuti. Sätena kommer att placeras för att frigöra mer plats, minska trängseln samt göra det lättare för rullstolsbundna att ta

25 april 2014, 11.12 Sveriges mest använda tågvagn ska få ny utformning. Längsgående säten på ena sidan av tunnelbanevagnarna i Stockholm ska underlätta på- och avstigning, och ge mer utrymme för stående resenärer. I och med uppgraderingen försvinner en av fem sittplatser. De 271 nya vagnarna beräknas kosta 1,2 miljarder kronor. Landstingets trafiknämnd väntas fatta beslut

23 april 2014, 13.10 Värmdö kommun vill ha mer att säga till om i Slussenprocessen. I en blocköverskridande skrivelse begär nu kommunen överläggning om bussterminalen. Ett initiativ från Socialdemokraterna ur ledande kommunstyrelse har begärt en överläggning om bussterminalen vid Slussen, med Stockholm, Nacka och landstingsstyrelsen. – Det hänger ihop med att detaljplanen inte gick igenom och

22 april 2014, 10.47 Stockholms stad har stora planer för Brommaplan, en inomhus galleria och en ny bussterminal med nya bostäder ovanpå. – Det finns en stor bostadsbrist i Stockholm, så fokus har varit att få in så mycket bostäder som möjligt. Här kan vi bygga 850 nära tunnelbanan, säger Regina Kevius (M) Stadsbyggnadsborgarråd. Reningsverket som

10 april 2014, 15.41 Regeringen har beslutat att godkänna avtal om finansieringen av utbyggnaden av tunnelbanan och öka bebyggelsen i Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. – Fler bostäder och bättre transporter är en förutsättning för ökad tillväxt och en effektiv arbetsmarknad. Därför är överenskommelsen oerhört viktig för Stockholmsregionen och

10 april 2014, 10.22 Stockholm växer så det knakar samtidigt som klyftorna ökar. Idag är det tuffare på bostadsmarknaden och brister i kollektivtrafiken slår hårt mot LO-grupper samt personer med osäkra anställningar. Det visar sig att nästan varannan LO-medlem i Stockholms län anser att förseningar i kollektivtrafiken påverkar deras arbetssituation. Det resulterar i oro, stress och

2 april 2014, 07.41 Nu har företaget Fabege beslutat att bidra med 100 miljoner kronor till utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden. – Vi har flera befintliga kontorshus i stadsdelen, är delägare i arenan och har ambitionen att bygga mer. Arenastaden blir en knutpunkt och attraktiviteten ökar, då är det logiskt att vi är med och