Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

MILJÖ

Slussen

2014-11-05, 23.00 Ny undersökning visar att opinionen i Stockholm är starkt kritisk till stadshusets och regeringens beslut rörande Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. En stor majoritet av stockholmarna är negativa till stoppandet av bygget av nya Slussen och byggstarten av Förbifart Stockholm. Även stödet är svagt för en utredning om en nedläggning av Bromma

23 jun i 2014, 13.12 Trekanten, Brunnsviken och Hammarby sjö är några av sjöarna med svårt förorenad botten, visar en ny kartläggning från Länsstyrelsen. Det handlar om några av våra allra populäraste promenadstråk och picknickplatser – som samtidigt är är några av länets mest förorenade sjöbottnar, visar en ny kartläggning från länsstyrelsen. -Det är kopplat

5 juni 2014, 11.37 Under april månad lånades sex gånger fler cyklar jämfört med samma månad i fjol. Idag finns cykelstationerna i nästan varje kvarter, cyklarna med reklam på bakhjulen och stationerna finns lite överallt och allt fler dyker upp. Allt fler stockholmare lånar en cykel och det är en ökning med 58 procent jämfört med

21 maj 2014, 09.47 En ny sluss vid Värmdö-Vaxholm och dricksvattnet kan komma att hämtas från jättelika pipelines från Dalälven, Klarälven eller Vättern, det är några av lösningarna som diskuteras i stadshuset. Det handlar om hur Stockholm ska klara ett förändrat klimat. – Om Saltsjön tränger in i Mälaren blir vattnet obrukbart i värsta fall. Då

15 maj 2014, 13.34 Bromma flygplats kan orsaka bråk vid ett eventuellt maktskifte i höstens val. Miljöpartiet kräver nedläggning inom tre år. Miljöpartiet i Stockholm vill lägga ner flygplatsen och istället bygga bostäder. Vänsterpartiet står bakom Miljöpartiets krav och Centerpartiet och Socialdemokraterna håller dörren öppen för att stänga flygplatsen, enligt Dagens Industri. För att stänga Bromma

13 maj 2014, 11.20 Kyrkhamn, Älvsjöskogen och Årstaskogen med bihangen Årsta holmar blir naturreservat. Den borgerliga alliansen vill skydda naturen gärna före valet, som ett svar på all kritik om att flera gröna luckor ska bebyggas. Den borgerliga alliansen väntas ta beslut i nästa vecka angående de tre nya naturreservaten i berörda facknämnder, för att sedan

7 maj 2014, 13.44 Tyst och energisnål, det är den nya eldrivna pendelbåten som gör entré och gör vägen in till stan smidigare. SL:s nya båtpendel byggs i Köpenhamn och kommer att trafikera Sjövägen. Den 1 september kommer båten att vara i bruk och komplettera pendeltbåttrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen. Som i nuläget

7 maj 2014, 10.20 Hammarby Sjöstad har haft och har fortfarande stora problem med att erbjuda skolplatser till barnen, trots att det gått flera år sedan stadsdelen stod klart. Politikerna insåg för sent att det flyttade in fler barnfamiljer än de 55-plusare som man trodde. Nu vill politikerna inte göra om samma misstag igen och den

6 maj 2014, 10.50 Stockholms län väntas växa med en halv miljon invånare på 15 år. Redan nu saknas det 100.000 bostäder och alla kommuner har bostadsbrist. Bostadsministern Stefan Attefall överväger att straffa de kommuner som bygger för lite. År 2013 växte Stockholm rejält och många kommuner har skruvat upp byggtakten, bara i år väntas 15.000

5 maj 2014, 10.21 I ett försök att sopsortera visade det sig att hushållen i genomsnitt samlade 3,3 kilo matavfall varje vecka. I ett försök som börjar nästa år kan Danderydsbor slänga sina matrester i en speciell behållare. Danderydsbor i villor och lägenheter kommer att erbjudas att sortera sitt matavfall. Matavfallet kan bli till biogas som