Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

MILJÖ

28 april 2014, 14.48 500 nya bostäder, förskola, butiker – samt en 24 våningar hög skyskrapa, det är kommunens vision för framtida Hallonbergen. Planer på att avveckla området längs Rissneleden har funnits sedan 2011. Nästa vecka har kommunens invånare möjlighet att lämna synpunkter på projektet. Förutom en drygt 100 meter hög skyskrapa finns även en förskola,

25 april 2014, 10.07 En ny cykelstrada för 121 miljoner kronor mellan Mörby Centrum och Roslagstull. Tanken är att få fler att börja cykelpendla. Den nya cykelbanan är tänkt att vara fyra och en halv meter bred och få två filer i vardera riktning. Det ska även bli färre stopljus, färre rödljus och fler planskilda korsningar.

24 april 2014, 10.30 Kostnaden för att hålla pumparna igång kostar årligen en halv miljon kronor. De automatiska pumparna finns på ett tjugotal platser och har funnits ett antal år. Pumparna utsätts årligen för vandalism; slangar skärs sönder, handtag slits av eller så blir pumparna påkkörda av ouppmärksamma bilister. Cykelfrämjandet i Stockholm tycker att pumparna borde

22 april 2014, 11.02 Antalet cyklister som skadas svårt eller omkommer fortsätter att öka. Bara i Stockholm skadades tusentals cyklister förra året. Varje år omkommer ungefär 20 till 30 personer i cykelolyckor av de runt 300 personer som omkommer i trafikolyckor. 70 av cykelolyckorna berodde på hål i vägbanan. – Cyklisterna är strukturellt diskriminerade. 40 procent

10 april 2014, 11.16 Kritik riktas mot det planerade kraftvärmeverk, många menar att ett kraftvärmeverks utsläpp påverkas negativt och att stora natur- och kulturvärden står på spel. Missnöje och kritik riktas mot kommunen som slår ifrån sig kritiken. Tanken med kraftvärmeverket är att förse flera kommuner i norrort med el- och fjärrvärme. – Stockholmsregionens uppvärmning består

9 april 2014, 14.31 Regeringen presenterade nyligen en nationell satsning på vägar och järnvägar för totalt 522 miljarder kronor. Dessutom vill regeringen satsa två miljarder kronor på at utreda byggandet av motorvägleden från Nacka till Ropsten. Om projektet blir av skapas en ringled av motorvägsleder runt Stockholm. – Det handlar i första hand om att göra

31 april 15.30 Gatumark med parkeringsförbud ska användas till cykelparkeringar. Den  nykonstruerade ”Stockholmshagen” ska sättas upp vid gatukorsningar för  att använda mark som är förbjuden för bilar till att ge cyklister en  chans att slippa ställa sin cykel i vägen för handikappade. Cyklisterna blir fler och fler i Stockholm och i den cykelplan som  staden

31 april 2014, 15.00 Järvafältet är på väg att bli Europas soltätaste område med 10.000 kvadratmeter solceller på tak och väggar. När miljonprogramshus på Järvafältet nu renoveras står energisparande i fokus, där satsningen solceller är en del. Det skriver Dagens Nyheter. Källa: DN Länk till artikeln      

7 mar 2014, 15.46 Luften i Stockholm har blivit sämre. I fjol överskreds normen för luftföroreningar vid fyra av fem mätstationer. Luften i Stockholm har blivit sämre. I fjol överskreds normen för luftföroreningar vid fyra av fem mätstationer. – Vi vill ha ett dubbdäcksförbud i hela innerstaden, nu på en gång, säger Miljöpartiets oppositionsborgarråd Daniel

7 mar 2014, 15.48 Regeringen tillsätter en utredning som ska ta fram förslag på hur höga partikelhalter ska kunna minskas. Dubbdäcksavgifter i Stockholm kan snart bli verklighet. Detta efter att miljöminister Lena Ek fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska syfta till att införa lokala skatter där partikelhalterna är ohälsosamt höga. Trots dubbdäcksförbud