Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

NÄRINGSLIV

Slussen

2014-11-05, 23.00 Ny undersökning visar att opinionen i Stockholm är starkt kritisk till stadshusets och regeringens beslut rörande Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. En stor majoritet av stockholmarna är negativa till stoppandet av bygget av nya Slussen och byggstarten av Förbifart Stockholm. Även stödet är svagt för en utredning om en nedläggning av Bromma

30 maj 2014, 13.35 Danderydsborna ger kommunen bottenbetyg när det gäller tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post, visar en ny enkätundersökning. I höstas deltog kommunen som vanligt i Sveriges kommuners och landstings undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet 2013”. Undersökningen jämför kommuner när det gäller tillgänglighet, trygghet, information och effektivitet samt kommunerna som samhällsutvecklare. En fråga

15 maj 2014, 09.46 Kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg ska bilda ett nytt stadsrum som kommer gå under namnet ”Urban escape Stockholm”. Syftet är att göra området mer levande, och sex idéer har utvecklats och presenterats under projektets gång. Det står nu klart att ”Urban escape Stockholm” ska fyllas med kontorsplatser, innovationsmiljöer, hotell, restauranger och

25 april 2014, 11.12 Sveriges mest använda tågvagn ska få ny utformning. Längsgående säten på ena sidan av tunnelbanevagnarna i Stockholm ska underlätta på- och avstigning, och ge mer utrymme för stående resenärer. I och med uppgraderingen försvinner en av fem sittplatser. De 271 nya vagnarna beräknas kosta 1,2 miljarder kronor. Landstingets trafiknämnd väntas fatta beslut

23 april 2014, 11.52 TeliaSonera kommer att hyra hela Scandinavian Office Building i Arenastaden, alltså kontorslokalerna ovanpå Mall of Scandinavia. Planerna var först att flytta huvudkontoret till Kristineberg på västra Kungsholmen. Kravet för att flytta till Kungsholmen var att ha en detaljplan och att samtliga myndighetsbeslut som skulle vara klara under 2013, så var inte fallet

2 april 2014, 07.41 Nu har företaget Fabege beslutat att bidra med 100 miljoner kronor till utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden. – Vi har flera befintliga kontorshus i stadsdelen, är delägare i arenan och har ambitionen att bygga mer. Arenastaden blir en knutpunkt och attraktiviteten ökar, då är det logiskt att vi är med och

4 mar 2014, 08.44 Näringslivet i Stockholm är överlag positiva till näringslivsklimatet i Stockholm, men är kritiska till bland annat bristen på parkering, städning och avsaknaden av trådlösa nätverk. Det visar en sammanställning från Stockholm Business Region, skriver DN. Källa: DN

3 feb 2014, 17.22 För ett år sedan skrevs ett avtal om att etablera Ikea i Stockholm. För möbeljätten innebär det en unik möjlighet att få bygga ett varuhus centralt i en svensk storstad. Men enligt en utredning som Stockholms stad beställt är den attraktiva marken vid Globen inte lämplig för den här typen av

29 jan 2014, 10.22 Bostadsbristen ställer till det för Stockholms företag. Nästan vartannat i hotell- och restaurangbranschen – och nästan en tredjedel av tillväxtföretagen – har svårt att rekrytera därför att personalen inte hittar någonstans att bo.  – Man blir beklämd, och vi betalar priset i form av minskad tillväxt, säger Maria Rankka, vd för Stockholms

14 jan 2013, 11.05 Nu säger tre av partierna i Stadshuset definitivt nej till vinter-OS i Stockholm. – Sveriges olympiska kommittés bedömningar är – milt sagt – orealistiska, säger Folkpartiets gruppledare Lotta Edholm. Hon har fått en muntlig dragning av den utredning om OS-ansökan som idrottsförvaltningen har gjort. – Sveriges olympiska kommittés ansökan om att