Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

OPINION STOCKHOLM I MEDIA

19 maj 2014, 15.08 Moderaterna ökar och Socialdemokraterna backar. I alla fall i Stockholmspolitiken, visar en ny mätning som publicerats i Metro. Det är tydliga svängningar mellan blocken. För två månader sedan hade Socialdemokraterna ett tydligt försprång i kommun och landsting, men alliansen knappar in enligt en undersökning från Opinion Stockholm. I landstinget backar Socialdemokraterna med

19 maj 2014, 09.48 En ny mätning visar att alliansen, och främst Moderaterna, är på kraftig uppgång och att kampen om såväl landstinget som Stockholms stad kommer att bli stenhård. De rödgröna hade majoritet för två månader sedan med egen majoritet i kommun och landsting. Men en mätning genomförd av Opinion Stockholm visar att valvinden har

5 maj 2014, 10.51 De höga bostadspriserna fortsätter att öka och det oroar stockholmarna. Samtidigt kan fler stockholmarna tänka sig amorteringskrav och bolånetak för att kyla bostadsmarknaden. Däremot är stockholmarna tydligt nej till åtgärderna: att återinföra fastighetsskatten och slopa ränteavdraget. En stor skara ekonomer och debattörer anser att införandet av fastighetsskatten, som avskaffades av alliansregeringen 2008

25 april 2014, 09.37 Var tredje stockholmare, drygt 500.00 har gjort en vinst på sina bostadsaffärer. Snittvinsten är över miljonen. Det visar en undersökning gjord av Opinion Stockholm på uppdrag av fastighetsmäklaren Bjurfors. Undersökningen har ställt frågor om bostadskarriären ur ett tioårsperspektiv. - En stor andel av vinsterna har investerats i nya boenden som fortsatt att öka i

14 april 2014, 9.05 Stödet för den föreslagna ombyggnationen av Slussen är svagt bland stockholmarna. Var tredje stockholmare är för förslaget och knappt hälften vill att den befintliga Slussen rustas upp eller att frågan utreds på nytt. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm. Slussen är nästan 80 år och är utsliten och behöver rustas

9 april 2014, 17.03 Om stockholmarna får välja vill de helst bo på Södermalm, visare en undersökning gjord av Opinion Stockholm på uppdrag av mäklarfirman Bjurfors. På 50-talet var stadsdelen nedgånget och toppade inte listan. Innerstaden lockar fortfarande många men enligt undersökningen visar det sig att mer än var fjärde vill bo på Södermalm om de

9 april 2014, 17.00 Nästan var femte stockholmare känner inte till någon av de högst uppsatta politikerna i Stockholms stad, visar en undersökning genomförd av Opinion Stockholm. När stockholmarna blev tillfrågade om vem de skulle rösta på om det var val till kommunfullmäktige idag, har stockholmarna låg kännedom. I undersökningen tillfrågades stockholmarna vilka kommunpolitiker i Stockholms

27 feb 2014, 18.02 Slopade ränteavdrag får tummen ned, men stockholmarna är desto mer  positiva till att införa amorteringskrav på bostadslånen, visar en ny  undersökning från Bjurfors som gjorts av Opinion Stockholm. Ränteavdragen är en riktig budgetbomb och kostnaderna för staten ökar i takt med stigande skuldsättning. Enligt di.se:s beräkningar kommer högre boräntor att tynga

21 feb 2014, 11.12 Drygt hälften av alla stockholmare vill flytta, det visar en ny  undersökning från Opinion Stockholm. Allra mest missnöjda är de som bor i  hyresrätter, medan villaägare trivs bäst där de redan bor. Drygt hälften av alla stockholmare vill flytta, det visar en ny  undersökning från Opinion Stockholm. Allra mest missnöjda är

17 februari 2014, 10.00 De rödgrönas övertag i väljaropinionen är fortfarande stor. Men förtroendet för Alliansen växer i Stockholm. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm. Bakom det ökade stödet för Alliansen ligger löftet om en utbyggnad av tunnelbanenätet. De rödgrönas försprång ligger på 10,2 procent och betyder att det krympt med 4,6 procentenheter sedan