Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

PRESSRELEASER

Slussen

2014-11-05, 23.00 Ny undersökning visar att opinionen i Stockholm är starkt kritisk till stadshusets och regeringens beslut rörande Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. En stor majoritet av stockholmarna är negativa till stoppandet av bygget av nya Slussen och byggstarten av Förbifart Stockholm. Även stödet är svagt för en utredning om en nedläggning av Bromma

Stadshuset

18 sep 2014, 14.33 Opinion Stockholm förutsåg valresultatet med mindre än 1 procents avvikelse för respektive block. Avvikelsen mellan Opinion Stockholms senaste mätning innan valet och det verkliga valresultatet i Stockholm stad var endast 0,8% för Alliansen och 0,3% för de röd-grön-rosa blocket. Dessutom var Opinion Stockholm det opinionsinstitut i Sverige som bäst lyckades förutsäga

Drottninggatan

11 sep 2014, 08.00 Ny undersökning visar att vänsterblocket leder stort i Stockholms stad. Trots att alliansen ökat med 4,3 procent sedan i augusti är gapet till oppositionen stort. De rödgröna tillsammans med Feministiskt Initiativ får 50 procent mot Alliansens 42,7 procent. Sedan förra mätningen i augusti ökar Folkpartiet med 2,3 procent medan Socialdemokraterna och

18 aug 2014, 14.40 I en ny väljarundersökning för Stockholm stad tappar båda blocken 1,1 procent jämfört med i juni. Trots det fortsätter de röd-gröna med stöd av Fi behålla greppet om opinionen. I mätningen som genomfördes mellan den 7-14 augusti får de röd-gröna tillsammans med Fi stöd av 51,2 procent mot 38,8 procent för Alliansen.

Stadshuset

16 juni 2014, 07.41 Feministiskt initiativ gör framsteg i Stockholms stad, framförallt bland unga väljare. Partiet skulle få 7,1 procent om det vore val idag i Stockholms stads kommunalval, enligt en ny opinionsmätning från Opinion Stockholm. Samtidigt fortsätter tappet för Socialdemokraterna. Undersökningen visar att Feministiskt initiativ tar 13 procent bland de unga väljarna mellan 18-29

Trafik

3 juni 2014, 10.06 Stockholmarna är kritiska mot trafikläget i Stockholm. En stor majoritet som reser med buss eller bil anser att framkomligheten i trafiken är dålig eller mycket dålig idag och mer än var tredje anser att den blivit sämre det senaste året. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm om stockholmarnas syn på trafikläget.

Förbifart Stockholm

2 juni 2014, 11.45 Stockholmarna är positiva till att Förbifart Stockholm byggs – 73 procent är för, mot 17 procent som är emot. Mest positiv är invånarna i kommunerna utanför Stockholms stad där 81 procent är för och 11 procent emot. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm.  Bland invånarna i Stockholms kommun är 64

Stadshuset

18 maj, 2014, 19.00 Socialdemokraterna tappar stort till Moderaterna i Stockholm. Därmed är de rödgrönas försprång i opinionen nu raderat. Samtidigt är Sverigedemokraterna vågmästare både i Stockholms läns landsting och i Stockholms stad. Det visar en ny opinionsundersökning från Opinion Stockholm från i maj 2014 om opinionsläget i Stockholm. Sedan den förra mätningen i mars

Nya Slussen

13 april 2014, 19.15 Stödet för den föreslagna ombyggnationen av Slussen är svagt bland stockholmarna. Var tredje stockholmare är för förslaget och knappt hälften vill att den befintliga Slussen rustas upp eller att frågan utreds på nytt. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm. Slussen är nästan 80 år och är utsliten och behöver rustas upp.

Stadshuset

17 mars 2014, 09.00 Ny opinionsundersökning från Opinion Stockholm visar att vänsterblocket får egen majoritet i både Stockholm stad och Stockholm läns landsting. I Stockholm stad får de rödgröna 52,4 procent och i länet 50,1 mot alliansens 40,6 i länet och 38.3 i staden. Samtidigt är 14 procent av väljarna osäkra. Sedan valet 2010 tappar