Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

PRESSRELEASER

17 feb 2014, 12.39 Sedan i juni 2013 har oppositionens försprång i förtroende minskat i de viktigaste frågorna för väljarna i Stor-Stockholm. Samtidigt är det fler som tagit ställning. Fortfarande toppar sjukvården som viktigaste fråga följt av skolan, bostäder, äldreomsorg och kollektivtrafik. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm. Oppositionen har fortfarande ett kraftigt försprång

Skolbarn_600x200

15 feb 2014, 11.28 Två av fem invånare i Stockholms län har ett litet eller mycket litet förtroende för skolan. Mest kritiska är invånarna i Stockholms stad där varannan saknar förtroende för skolan. Förtroendet för friskolorna är ännu lägre än vad förtroendet för skolan är i stort. Undersökningen visar att 41 procent av invånarna i

28 jan 2014, 11.28 Ny undersökning från Opinion Stockholm visar att varannan Stockholmare har litet förtroende för äldreomsorgen i Stockholm. Var sjunde har ett stort förtroende. Däremot är förtroendet för sjukvården högre, där knappt var tredje har ett stort förtroende. 14 procent av Stockholmarna har ett stort förtroende för äldreomsorgen, 49 procent har ett litet.

OS

13 jan 2014, 07.55 Ny undersökning från Opinion Stockholm visar att Stockholmarna är splittrade till att Stockholm ska ansöka om vinter-OS 2022. En majoritet av de boende i Stockholms stad är emot medan en majoritet i länet är för. Starkast är stödet bland unga. I mars planerar IOK att ansöka om vinter-OS i Stockholm och

20 dec 2013, 09.58 I år har vi fler röda dagar än på länge runt jul och nyår. Ändå väljer stockholmarna att fira julen hemma och färre än vanligt planerar att resa utomlands. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm. Enligt undersökningen kommer 72 procent av stockholmarna att fira julen i Stockholm. Det är en procent

Foto: Peter Rubin Röda Korset

13 dec 2013, 08.08 De flesta stockholmare skänker pengar till välgörande ändamål. 78 procent gör det någon gång och 29 procent regelbundet, men bara var femte har bestämt att ge bort pengar vid jul. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm. Undersökningen visar att 21 procent av Stockholmarna kommer att skänka pengar vid jul. I genomsnitt

Julhandel

2 dec 2013, 08.00 En av tre stockholmare planerar att lägga mindre pengar på julklappar i år än förra året (33%).  Endast 7 procent planerar att lägga mer. Samtidigt är stockholmarna mer benägna att handla sina klappar via nätet än svenskar i stort *1. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm. I genomsnitt lägger stockholmaren

Bostadshus

11 nov 2013, 08.50 Bostadspolitiken är det område som väljarna har lägst förtroende för i Stor-Stockholm idag. På andra plats kommer ungdomsarbetslösheten följt av äldreomsorgen. Störst förtroende har ekonomin, infrastruktur på nya vägar och miljön. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm. De tre frågor där förtroendet är lägst, bostadsbristen, ungdomsarbetslöshet och äldreomsorg, skiljer

Snabbtag_600x200_nr2

27 okt 2013, 08.44 För att avlasta bostadsmarknaden i Stockholm vill mer än fyra av fem Stockholmare förbättra infrastruktur till kringstäder runt Stockholm såsom Eskilstuna, Västerås och Nyköping.*3 Dessutom hamnar frågan på andra plats bland de infrastruktursatsningar som stockholmarna helst vill göra. Det visar undersökningar från Opinion Stockholm. Närmare 100 000 förvärvsarbetare pendlar till Stockholm

foto fotoakuten.se_Nybygge_600x200

15 okt 2013, 06.52 Intresset för att avreglera hyresmarknaden är lågt bland stockholmarna. En majoritet är emot och endast var fjärde är för. Störst är motståndet bland äldre medan de yngre är mer positiva till marknadshyror. Det visat en ny undersökning från Opinion Stockholm. Den senaste tiden har det debatterats om hyresmarknaden ska avregleras för