Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

SKOLA

9 april 2014, 13.30  Den skolplan DN tagit del av visar att det kommer att bli brist på skolor i Stockholm och det behövs fler. Enligt planen behövs det 67 nya skolor i Stockholms stad i stället för de 11 som var planerade, anledningen till detta är den ökade befolkningen till Stockholm. De 140.000 planerade

2 april 2014 Stockholm får 2.200 nya högskoleplatser. Av dessa går ungefär hälften till Stockholms universitet medan resten fördelas på Södertörns högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. Även Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola får tillskott av platser nästa år. Enligt utbildningsminister Jan Björklund ska mer än hälften vara förskole- och lågstarelärarplatser, skriver Dagens Nyheter. Stockholms universitet

27 mars 2014, 12.59 Om åtta år kommer det att saknas omkring tolv medelstora skolor i Stockholm. Med dagens tillväxt kommer det att finnas 3700 fler elever än Stockholms stad har kapacitet för om åtta år. Det visar statistik som Svenska Dagbladet har tagit del av. Mest akut är situationen i områden med hög nybyggnation

25 mars 2014, 08.00 Elever med lågutbildade föräldrar och de som flyttat till Sverige efter grundskolestarten och sju års ålder har svårare att få behörighet till gymnasiet än andra med högutbildade föräldrar. Det visar en sammanställning från Länsstyrelsen. Källa: SVT ABC Länk till artikeln  

25 mars 2014, 07.54 Drygt var tionde elev i Stockholms län går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Och trots olika introduktionsprogram till gymnasiet så får de flesta av dem ingen gymnasieexamen i slutändan. De senaste åren har 15 000 elever gått ut grundskolan i Stockholms län utan gymnasiebehörighet. Bara en fjärdedel av

12 mar 2014, 09.44 De senaste tio åren har andelen högskoleutbildade förskollärare sjunkit i   nästan alla kommuner i Stockholms län. I grundskolan har lärartätheten   minskat i knappt hälften av kommunerna. Om sex år beräknas bristen på   pedagoger vara uppe i drygt 11 000 personer. De senaste tio åren har andelen högskoleutbildade förskollärare sjunkit i   nästan alla

12 mar 2014, 09.41 Niondeklassare i Stockholm har bättre betyg och kommer oftare in på gymnasiet än elever i resten av landet, det visar statistik från Skolverket som Länsstyrelsen analyserat. Men trots detta är det fortfarande drygt var tionde elev i länet som inte klarar gymnasiebehörighet. Siffrorna visar också att det är stor skillnad mellan

10 mar 2014, 9.42 Stockholmsregionen får ta största smällen när antalet högskoleplatser i  hela landet dras ner. Samtidigt skriker den lokala arbetsmarknaden efter  utbildad personal. Det går, helt enkelt, inte ihop, skriver DN:s samhällsekonomiske krönikör Johan Schück. Stockholmsregionen får ta största smällen när antalet högskoleplatser i  hela landet dras ner. Samtidigt skriker den lokala arbetsmarknaden

7 mar 2014, 15.52 Befolkningstillväxten i Stockholm har de senaste åren överträffat alla prognoser, vilket har orsakat akut platsbrist i kommunala skolorna. Nu satsar staden på att möta tillväxten och lovar 10 nya grundskolor före år 2020. – De närmsta sju åren ska antalet grundskoleplatser i Stockholm öka med lika många platser som det i