Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

STADSBYGGNAD

Slussen

2014-11-05, 23.00 Ny undersökning visar att opinionen i Stockholm är starkt kritisk till stadshusets och regeringens beslut rörande Slussen, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. En stor majoritet av stockholmarna är negativa till stoppandet av bygget av nya Slussen och byggstarten av Förbifart Stockholm. Även stödet är svagt för en utredning om en nedläggning av Bromma

4 juni 2014, 11.55 I ett fullsatt möte i Gustavsbergs hamn krävde Företagarna och invånarna i Nacka/Värmdö svar på hur biltrafik och bussar kommer att fungera under Slussenbygget. Man vill ha svar för vad konsekvenserna blir för medlemmarna Företagarna och de boende i kommunen. Dels eftersom kollektivtrafiken och biltrafiken kommer att påverkas och företag är beroende

4 juni 2014, 10.47 Det är välkänt att det råder bostadsbrist i landets tre största städer. I Stockholms innerstad bor det cirka 900 000 invånare och där priset på bostadsrätter nått nya rekordnivåer under våren. Det kommer att råda stor bostadsbrist som kommer att förvärras om det inte tas på allvar menar Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket.

3 juni 2014, 12.04 Ett nytt privatägt sjukhus i det snabbväxande Barkabystaden i Järfälla kommer att byggas. Det nya sjukhuset planeras att stå klart lagom till att tunnelbanan dragits fram till Barkarby om fyra-fem år. Klartecken från kommunen kommer att ges inom kort. Det byggs mycket i nordvästra länsdelen med Barkarby som en extra stark magnet

27 maj 2014, 10.32 Nyligen klubbade kommunfullmäktige igenom den nya blocköverskridande hemlöshetsstrategin. Miljöpartiet anser att strategin saknar mål och vill ha nollvision mot att barn vräks. Idag lever nästan 3000 barn i hemlöshet i Stockholm, i framtiden kanske det kan bli färre med stadens nya hemlöshetsstrategi. Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd menar att man tagit hjälp

23 maj 2014, 13.07 Det är många intressen som är inblandade i Stockholms kajer, det handlar om promenadstråk, uteserveringar, glasskiosker, kryssningstrafik och fritidsbåtar. Stockholms hamnar har tagit fram en kajstrategi för alla stadens kajer. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för kollektiv på vatten och gör kajerna så tillgängliga som möjligt. Regina Kevius (M), Björn Ljung

21 maj 2014, 09.47 En ny sluss vid Värmdö-Vaxholm och dricksvattnet kan komma att hämtas från jättelika pipelines från Dalälven, Klarälven eller Vättern, det är några av lösningarna som diskuteras i stadshuset. Det handlar om hur Stockholm ska klara ett förändrat klimat. – Om Saltsjön tränger in i Mälaren blir vattnet obrukbart i värsta fall. Då

19 maj 2014, 16.22 De kommande fem åren kommer över 1000 lägenheter byggas i Danderyd. Detta är ett stort steg för Danderyd men inte mycket om man ser till behovet i länet. Danderyd är en av de kommuner där det byggs minst antal bostäder, i år byggs inte en enda. Kommunalrådet Olle Reichenberg (M) menar att det

16 maj 2014, 14.35 I år väntas 12.000 lägenheter komma till bostadsförmedlingen. Enligt en prognos väntades Stockholms stads bostadsförmedling få in runt 10.600 lägenheter att förmedla till personer som står i bostadskö. Men antalet lägenheter som lämnades in under årets första fyra månader spås nu siffran att öka. Nu tror Stockholms stad att 12.000 lägenheter kommer

16 maj 2014, 10.34 I sommar börjar byggandet av motorvägssatsningen Förbifart Stockholm. Detta spås bli en het valfråga i Stockholm. Regeringen ger nu klartecken och avslår alla överklaganden av den arbetsplan som gäller för motorleden. Byggstarten gäller bara de delar av vägen som omfattas av väglagen och som regeringen bestämmer över. Sedan återstår det bara