Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

TRAFIK

5 juni 2014, 11.54 I snart två veckor har tågen mellan Märsta och Stockholm haft störningar. Pendelparkeringen i Märsta i Sigtuna har varit överfull och folk har tvingats parkera på fel plats, Sigtuna kommun har sedan kommit och delat ut parkeringsböter. Ulf Säfström, produktionschef i Sigtuna kommun menar att problemen in först hand inte ligger hos

5 juni 2014, 11.37 Under april månad lånades sex gånger fler cyklar jämfört med samma månad i fjol. Idag finns cykelstationerna i nästan varje kvarter, cyklarna med reklam på bakhjulen och stationerna finns lite överallt och allt fler dyker upp. Allt fler stockholmare lånar en cykel och det är en ökning med 58 procent jämfört med

5 juni 2014, 10.50 Stockholmarna satt i köer i nästan elva arbetsdagar under 2013, och förseningar per timme i rusningstrafik var ungefär 37 minuter, enligt en rapport från positionerings- och navigeringsföretaget TomTom. Rapporten visar att Stockholm är Europas tolfte mest trafikerade stad när det gäller bilköer. Rapporten täcker trafiken under 2013 och baseras på faktisk hastighetsdata.

4 juni 2014, 11.55 I ett fullsatt möte i Gustavsbergs hamn krävde Företagarna och invånarna i Nacka/Värmdö svar på hur biltrafik och bussar kommer att fungera under Slussenbygget. Man vill ha svar för vad konsekvenserna blir för medlemmarna Företagarna och de boende i kommunen. Dels eftersom kollektivtrafiken och biltrafiken kommer att påverkas och företag är beroende

4 juni 2014, 09.58 Stressade stockholmare ska i framtiden få information om var det kommer att bli bilköer. Trafikledningscentralen i Stockholm ska med hjälp av matematiska modeller kunna beräkna trafikflöden. I projektet med Trafikverket där även KTH varit delaktig i har man jobbat med att beräkna trafikflöden i komplicerade matematiska modeller för att kunna förutspå köerna.

Trafik

3 juni 2014, 10.06 Stockholmarna är kritiska mot trafikläget i Stockholm. En stor majoritet som reser med buss eller bil anser att framkomligheten i trafiken är dålig eller mycket dålig idag och mer än var tredje anser att den blivit sämre det senaste året. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm om stockholmarnas syn på trafikläget.

Förbifart Stockholm

2 juni 2014, 11.45 Stockholmarna är positiva till att Förbifart Stockholm byggs – 73 procent är för, mot 17 procent som är emot. Mest positiv är invånarna i kommunerna utanför Stockholms stad där 81 procent är för och 11 procent emot. Det visar en ny undersökning från Opinion Stockholm.  Bland invånarna i Stockholms kommun är 64

27 maj 2014, 11.08 Två nya modeller av elvägar planeras i länet, vägarna är tänkta som teststräckor för olika typer av elfordon. Målet är att utveckla och prova hur systemet fungerar i daglig trafik, och hur mycket går att effektivisera energiförbrukningen av tunga fordon. Man vill testa om man kan minska användandet av fossila bränslen, säger

27 maj 2014, 09.51 Miljöpartiet i Stockholms stadshus kommer inte att få hjälp av partikamraterna på riksnivå för att stoppa vägbygget Förbifart Stockholm. Språkrör Åsa Romson menar att ärendet ska skötas lokal. Miljöpartiet är motståndare till Förbifart Stockholm och menar att den är omodern och miljöfarlig, och ser hellre att man satsar på kollektivtrafiken. – Om

23 maj 2014, 13.24 Trafiknämnden har valt att följa Kristdemokraternas förslag om att bygga ut Stockholms kollektivtrafik med ett nät av pendelbåtar. Linjen Ekerö och Stockholm City är ännu inte spikad eftersom det kräver medfinansiering från Trafikverket och berörda kommuner. Pendelbåtarna kommer att byggas ut vid årsskiftet 2015/2016. Under ett försök på två år där tre