Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

TRAFIK

21 maj 2014, 09.47 En ny sluss vid Värmdö-Vaxholm och dricksvattnet kan komma att hämtas från jättelika pipelines från Dalälven, Klarälven eller Vättern, det är några av lösningarna som diskuteras i stadshuset. Det handlar om hur Stockholm ska klara ett förändrat klimat. – Om Saltsjön tränger in i Mälaren blir vattnet obrukbart i värsta fall. Då

16 maj 2014, 10.34 I sommar börjar byggandet av motorvägssatsningen Förbifart Stockholm. Detta spås bli en het valfråga i Stockholm. Regeringen ger nu klartecken och avslår alla överklaganden av den arbetsplan som gäller för motorleden. Byggstarten gäller bara de delar av vägen som omfattas av väglagen och som regeringen bestämmer över. Sedan återstår det bara

14 maj 2014, 14.12 Många lediga parkeringsplatser längs Valhallavägen är tänkt att flyttas in i bergrum, och nya bostäder byggs i Roslagstull. Det är området längs Valhallavägens nordöstra del mellan Roslagstull och Surbrunnsgatan där dagens grönska och raderna av parkeringsplatser försvinner. Stadsbyggnadskontoret föreslår även en ny grundskola i Roslagstull med stor idrottshall och en rad bostadshus.

13 maj 2014, 10.58 Det första året har den nya tvärbanan drabbats av signalfel, stopp och förseningar. Men SL lovar förbättringar efter sommaren. Den nya tvärbanan som startades i höstas var efterlängtad, men har redan stött på problem. Bland annat signalfel som lett till förseningar och stopp, men det är inkörningsproblem, säger Lovisa Åbom vid SL:s

12 maj 2014, 13.13 Föräldrar törs inte släppa ut sina barn i trafiken i Stockholm, andelen barn som cyklar eller går till skolan är allra lägst i landets huvudstad. Stockholms stad har höga ambitioner för cykling och målet är att vara en av Europas ledande cykelstäder år 2030. Stockholms stad vill via satsningen ”Cykelmiljarden” bygga ut

8 maj 2014, 11.22 SL ska minska plankningen av kollektivtrafiken med hjälp av en ny optisk sms-läsare. Redan nu finns scannar som läser av biljetterna på prov på Gärdets och Östermalmstorgs tunnelbanestationer samt på Sundbybergs och Kungsängens pendeltågsstationer fram till sommaren. Glasspärrar och utökade kontroller som införts i länets kollektivtrafik finns redan för att få bukt

7 maj 2014, 13.44 Tyst och energisnål, det är den nya eldrivna pendelbåten som gör entré och gör vägen in till stan smidigare. SL:s nya båtpendel byggs i Köpenhamn och kommer att trafikera Sjövägen. Den 1 september kommer båten att vara i bruk och komplettera pendeltbåttrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen. Som i nuläget

5 maj 2014, 10.21 I ett försök att sopsortera visade det sig att hushållen i genomsnitt samlade 3,3 kilo matavfall varje vecka. I ett försök som börjar nästa år kan Danderydsbor slänga sina matrester i en speciell behållare. Danderydsbor i villor och lägenheter kommer att erbjudas att sortera sitt matavfall. Matavfallet kan bli till biogas som

30 april 2014, 11.36 Om några år kan nattrafik med pendeltåg bli verklighet. Den borgerliga alliansen i landstinget är överens om att göra en utredning om långsamma nattbussar kan ersättas med snabba pendeltåg. Tidigast 2016 kan nattrafiken bli verklighet. SL förbereder upphandling av pendeltågstrafiken efter 2016, då avtalet med SJ:s nuvarande dotterbolag Stockholmståg går ut. Tisdagens

29 april 2014, 14.11 Ny hård kritik riktas mot SL:s nya planer för tvärbana till Kista och Sollentuna. En utomstående granskning från revisionsbolaget PwC på uppdrag av trafiknämnden, visar att beslutsunderlaget är för dåligt och att det går att spara minst 600 miljoner kronor. 300 miljoner på färre och kortare broar, ytterligare 200 miljoner att välja