Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

UNGDOM

2 juni 2014, 11.05 Sex av tio barn kan börja en neuropsykiatrisk utredning inom en månad, enligt landstinget. Men i verkligheten kan kötiden vara flera år. Barnen får i genomsnitt vänta i tre år på en utredning, enligt Martin Foster doktor i psykologi vid Karolinska Institutet (KI). Stockholm är ett av de landsting som inte klarar

2 juni 2014, 10.14 Skolinspektionen säger nej till Fryshusets planer på en ny högstadieskola i Husby. Ekonomin eller den planerad timplan håller inte måttet enligt Skolinspektionen. Beslutet kommer att överklagas. Upprustningen av den sedan länge Dalhagsskolan i Husby pågår för fullt. Man planerar en stor mötesplats för ungdomar och en rad andra verksamheter. Fryhuset vill i

30 maj 2014, 09.54 Läget inne i stan ska göra det lättare för ensamkommande flyktingbarn att komma in i samhället. Boende för ensamkommande flyktingbarn är ofta placerade långt från innerstaden. Stockholms Stadsmission har öppnat nytt boende för ensamkommande flyktingbarn och boendet är placerat på Kungsholmen. Med ett så pass centralt placerat boende och fadderverksamhet ska göra

27 maj 2014, 10.32 Nyligen klubbade kommunfullmäktige igenom den nya blocköverskridande hemlöshetsstrategin. Miljöpartiet anser att strategin saknar mål och vill ha nollvision mot att barn vräks. Idag lever nästan 3000 barn i hemlöshet i Stockholm, i framtiden kanske det kan bli färre med stadens nya hemlöshetsstrategi. Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd menar att man tagit hjälp

26 maj 2014, 14.28 I samband med EU-parlamentsvalet fick Värmdöborna rösta på om de ville ha en ny skolorganisation. Efter kritik mot en förändring i Värmdöskolorne har inneburit nedskärningar i små skolor och att de stora skolorna blivit större. Ett upprop och tillräckligt många namn för att anordna en kommunal folkomröstning om skolan i Värmdö.

22 maj 2014, 10.51 Var tionde tonåring i Stockholm går till BUP. Unga som söker vård har fördubblats på tio år. Det visar sig att var tionde stockholmare mellan 13 till 17 år sökte psykiatriskt vård förra året. Bland unga vuxna mellan 18 till 24 år behövde sju procent psykiatrisk hjälp. I slutet av 90-talet var

20 maj 2014, 11.20 Inför sommaren kan kommuner söka bidrag till sommarskola för högstadieelever som riskerar att bli underkända. Haninge har inte ansökt trots att skolbetygen är bland de lägsta i länet. I många skolor kan högstadieelever som halkat efter läsa upp sina betyg under sommarlovet, så kallad sommarskola. Kommunledningen i Haninge har inte ansökt om

19 maj 2014, 16.22 De kommande fem åren kommer över 1000 lägenheter byggas i Danderyd. Detta är ett stort steg för Danderyd men inte mycket om man ser till behovet i länet. Danderyd är en av de kommuner där det byggs minst antal bostäder, i år byggs inte en enda. Kommunalrådet Olle Reichenberg (M) menar att det

12 maj 2014, 13.13 Föräldrar törs inte släppa ut sina barn i trafiken i Stockholm, andelen barn som cyklar eller går till skolan är allra lägst i landets huvudstad. Stockholms stad har höga ambitioner för cykling och målet är att vara en av Europas ledande cykelstäder år 2030. Stockholms stad vill via satsningen ”Cykelmiljarden” bygga ut

12 maj 2014, 11.18 Åtta dagar – så lång tid tog det för ungdomarna i Alby att lyckas med vad politikerna inte lyckats klara på åtta år. Ungdomarnas protester gav resultat och en tillfällig fritidsgård i Alby kommer att finnas. Det var vid ett möte som ungdomarna från Alby mötte politiker och tjänstemän från kommunen. För