Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

UNGDOM

9 maj 2014, 10.07 Arbetslösheten i Botkyrka har ökat kraftigt de senaste åren, värst drabbade är Fittja och Alby. Idag arbetar fler unga entreprenörer med att hjälpa ungdomar att få jobb. Krisen 2008 drabbade alla i samhället och sedan dess har arbetslösheten bland unga ökat i Botkyrka och det är stora skillnader mellan kommundelarna. Störst arbetslöshet

6 maj 2014, 13.55 Lärlingar som går på gymnasiet ska få anställning i Stockholms stad. Redan nu i höst står det klart med jobb inom förskola, äldre- och handikappsomsorg, områden där det finns stora rekryteringsbehov. Den 1 juli väntas en ny lagstiftning om lärlingsanställning att träda i kraft. Till hösten kommer betalda praktikplatser att starta, inom

29 april 2014, 17.30 Stockholm lider av akut brist på studentbostäder, en del av lösningen finns på plats i Bredäng. Björksätra campus som området kallats för, har byggt studentlägenheter i rekordfart. Första mötet om bygget var för 1,5 år sedan, tillsammans med exploateringskontoret och DAP Stockholm, som utvecklat bostäderna. De första 240 hyresgästerna kommer att vara

17 april 2014, 09.47 Under åtta års tid har ungdomarna i Alby fått vänta på en fritidsgård. Politikerna i kommunen har lovat gemensamma utrymmen med plats för läxhjälp, coachning för körkort, aktiviteter för de som är äldre än 16 år. För åtta år sedan började man prata om fritidsgården och för fyra år sedan fattades beslutet,

17 april 2014, 09.26 Nästa vecka öppnar en ny fritidsgård i Humlegården. Tanken med att öppna en ny fritidsgård är att locka unga från Stureplan. Enligt en Stockholmsenkät från 2012 sticker ungdomarna från Östermalm ut i alkoholkonsumtionen än andra stadsdelar. Enkäten visar även att gymnasieungdomar från Norrmalm och Kungsholmen dricker än sina jämnåriga. Den nya fritidsgården,

10 april 2014, 10.22 Stockholm växer så det knakar samtidigt som klyftorna ökar. Idag är det tuffare på bostadsmarknaden och brister i kollektivtrafiken slår hårt mot LO-grupper samt personer med osäkra anställningar. Det visar sig att nästan varannan LO-medlem i Stockholms län anser att förseningar i kollektivtrafiken påverkar deras arbetssituation. Det resulterar i oro, stress och

2 april 2014 Stockholm får 2.200 nya högskoleplatser. Av dessa går ungefär hälften till Stockholms universitet medan resten fördelas på Södertörns högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. Även Karolinska institutet och Sophiahemmets högskola får tillskott av platser nästa år. Enligt utbildningsminister Jan Björklund ska mer än hälften vara förskole- och lågstarelärarplatser, skriver Dagens Nyheter. Stockholms universitet

25 mars 2014, 08.13 Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat kraftigt de senaste åren. I fjol anmäldes över 15.000 fall i Stockholm. Men socialsekreterarna är pressade och det finns risk att barn som inte behöver akut skydd blir förbisedda. Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat kraftigt de senaste åren.

25 mars 2014, 07.54 Drygt var tionde elev i Stockholms län går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Och trots olika introduktionsprogram till gymnasiet så får de flesta av dem ingen gymnasieexamen i slutändan. De senaste åren har 15 000 elever gått ut grundskolan i Stockholms län utan gymnasiebehörighet. Bara en fjärdedel av

5 mar 2014, 14.25 Fryshuset ligger just nu i startgroparna för ett nytt projekt som ska få fler ungdomar att gå och rösta i årets olika val. Unga vuxna är den grupp som är sämst på att gå till valurnorna men med hjälp av artister och lokala profiler ska det bli ändring på det. ”Rösta