Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

VÅRD & OMSORG

28 april 2014, 14.08 Fulla lådor, kartonger, kassar säckar staplade under, över, ovanpå möbler överallt i huset så kan det se ut hos tusentals stockholmare som lider av patologiskt samlande. Ett projekt i Söderort ska hjälpa patologiska samlare. Patologiska samlare har stora svårigheter att slänga saker eftersom de känner en känslomässig anknytning till alla möjliga saker,

24 april 1014, 10.01 Sjuksköterskor tvingas jobba extrapass och undersköterskor måste jobba dubbelpass, så ser vardagen ut för personalen på sjukhusen. På Karolinska Universitetssjukhuset har totalt 160 vårdplatser tvingats stänga i en redan ansträngd situation, för att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor som tar hand om patienterna. Trots att det sedan tidigare är känt att

14 april 2014, 15.48 Det visar sig att nästan hälften av de äldre som ansökte om serviceboende fick avslag. Oppositionen i Stadshuset och alliansen ifrågasätter avslaget, samtidigt som det finns 270 tomma platser. Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) säger att man ska analysera skälen till avslagen. En av anledningarna enligt Larsson är att Arbetsmiljöverket dömt ut

14 april 2014, 10.49 Stockholm får en ny ambulansbuss som kommer att vara tillgänglig dygnet runt. Tanken med den nya ambulansbussen är att de allra sjukaste ska transporteras mellan intensivvårdsavdelningar i Stockholm och till resten av Sverige. Ambulansbussen kommer exempelvis att transportera små barn i kuvös eller hjärt- och lungsjuka patienter. Idag finns det endaste en

25 mars 2014, 08.13 Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat kraftigt de senaste åren. I fjol anmäldes över 15.000 fall i Stockholm. Men socialsekreterarna är pressade och det finns risk att barn som inte behöver akut skydd blir förbisedda. Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat kraftigt de senaste åren.

25 feb 2014, 15.00 Färre barnmorskor får ta hand om allt fler mammor i mödravården. Nu startar MVC-barnmorskorna ett eget uppror. – ”Nu är det nog”, även här, säger barnmorskan Kristina Wally Byström. Färre barnmorskor får ta hand om allt fler mammor i mödravården. Nu startar MVC-barnmorskorna ett eget uppror. – ”Nu är det nog”, även här,

12 feb 2014, 12.10 Trots kortare vårdköer i Stockholm är det fortfarande lång väntetid för bland annat cancerbehandling och till akuterna. Köerna till vården i Stockholm har minskat de senaste åren. Till exempel har den minskat drastiskt för höft- och knäoperationer, och landstinget har fått ta del av regeringens kömiljard, pengar som delas ut till

11 feb 2014, 11.34 Patienter med stora vårdbehov är de som är minst nöjda med primärvården. Det visar en ny undersökning från Karolinska Institutet. Felicia Delgado har barn med astma och allergier och hon känner sig inte alls nöjd med sin vården på vårdcentralen. Många gånger upplever hon att läkarna är så stressade att de

6 feb 2014, 10.49 Den hårt kritiserade lagen om valfrihet inom hemtjänsten har gynnat invandrare och andra äldre med särskilda intressen. Fler kan bryta sin svåra isolering. Privatiseringen av hemtjänsten har kritiserats hårt. Men forskning visar att det finns stora grupper äldre som gynnats av valfriheten. Det är Äldrecentrum, som bland annat utvärderar äldrevården i

4 feb 2014, 14.46 Södertälje kommun avskaffar lagen om valfrihet inom hemtjänsten (LOV). Det beslutades i kommunfullmäktige i går. För två år sedan infördes LOV, som är en modell med i princip fri etablering för de företag som lever upp till kommunens krav. Men problemen har varit stora, med uppsagda avtal, polisingripanden mot misstänkt fusk