Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Elbåt smidigare väg in till stan

7 maj 2014, 13.44 Tyst och energisnål, det är den nya eldrivna pendelbåten som gör entré och gör vägen in till stan smidigare.

SL:s nya båtpendel byggs i Köpenhamn och kommer att trafikera Sjövägen. Den 1 september kommer båten att vara i bruk och komplettera pendeltbåttrafiken mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen. Som i nuläget trafikeras av tre färjor med olika motorer som är olika effektiva och har olika effektiv rening.

Den nya elbåten kommer att behöva laddas, och enligt landstiget kommer båten att kunna vara i trafiken i mellan sju till åtta timmar, för att sedan laddas i en till två timmar.

Färjan som ännu inte har något namn är 24,6 meter lång, alltså lika lång som en Djurgårdsfärja och kommer att kunna ta upp till 150 passagerare.

Gustav Hemming, milijö- och skärgårdslandstingsrådet (C) menar att det är en bra lösning för miljön i framtiden. Han tillägger också att man inte har några planer på att köpa fler eldrivna färjor till Sjövägen.

Källa: Mitti Länk till artikeln