Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

En Stockholmskommun godkänns i LO:s granskning

22 maj 2014, 15.34 Järfälla är den enda kommun som får godkänt för sin kontroll av upphandlingar när LO rankar Stockholms läns kommuner, Danderyd och Sollentuna placerar sig i botten.

För tredje året i rad granskar LO-distriktet i Stockholms län vilka rutiner kommunerna har för att kontrollera de leverantörer de köper varor och tjänster av. Granskningen bygger på en enkät till upphandlingschefer eller motsvarande där kommuner rangordnas, där ingår 19 av länets 26 kommuner.

Bara en kommun fick godkänt – Järfälla kommun, medan sex kommuner får underkänt: Sollentuna, Danderyd, Ekerö, Tyresö, Upplands-Bro och Lidingö.

- Det som är tydligt är att många kommuner har goda avsikter och politisk vilja, men saknar rutiner för hur och när de ska göra kontroll, säger Emil Johansson, utredare på LO-distriktet i Stockholms län.

Kontroll av huvudleverantören fungerar oftast bra men det är svårare med underleverantörer, eftersom upphandlingscheferna oftast inte har tid för kontroll.

Järfälla har sedan ett och ett halvt år tillbaka, där dialog med leverantörer är en central del. Vid stora upphandlingar frågar man företagen vad man bör tänka på vid upphandlingen, och om det finns innovationsutveckling. När upphandlingen är avslutad har man sedan uppstartsmöte och går igenom underlag med företaget man skrivit avtal med, berättar upphandingschef Kerstin Svensson.

Att Järfälla kommun placerat sig på första plats är för att de har en upphandingskontroller som följer upp avtal, bland annat genom att granska fakturor via kommunens e-handelssystem. Man upprättar även upphandlingsbokslut, alla upphandlingar och inköp kontrolleras. Om ett inköp skett utanför avtalet gås det igenom med förvaltningscheferna.

Källa: Dagens Samhälle