Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Extra pengar för kommuner som tar emot fler flyktingar

20 maj 2014, 10.00 Det nya ersättningssystemet för flyktingmottagande gör att fyra Stockholms kommuner får extra pengar, mest går till Södertälje.

För att underlätta kommunens mottagande av nyanlända invandrare har regeringen infört ett prestationsbaserat stöd för att ersättningen ska bli mer rättvis. Kommuner som tecknat avtal med Migrationsverket och som i förhållande till folkmängd, tar emot fler flyktingar, får en högre ersättning.

Ersättningen har ökat sammanlagt med drygt 1,1 miljarder kronor 2014-2017. Södertälje kommun tar emot flest flyktingar och fått 2 388 000 kronor i prestationsbaserat stöd för sitt mottagande av nyanlända flyktingar. Kommunen kommer att få ytterligare ersättning för varje nyanländ som kommer till kommunen.

- Solidaritet ska löna sig, fler kommuner ska ta ansvar för flyktingmottagandet i vårt land. Kommuner som Södertälje, Sundbyberg, Järfälla och Botkyrka som tagit emot många, får nu mer ersättning än andra kommuner som har tagit emot få. På det sättet ser vi till att kommunerna får de resurser som behövs för att ett bra flyktingmottagande, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln