Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Få barn cyklar till skolan i Stockholm

12 maj 2014, 13.13 Föräldrar törs inte släppa ut sina barn i trafiken i Stockholm, andelen barn som cyklar eller går till skolan är allra lägst i landets huvudstad. Stockholms stad har höga ambitioner för cykling och målet är att vara en av Europas ledande cykelstäder år 2030.

Stockholms stad vill via satsningen ”Cykelmiljarden” bygga ut infrastruktur för cykling och göra vägarna cykelvänliga och cykelsäkrare, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting i rapporten ”Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan” som släpptes i fjol.

Ett av de vanligaste svaren var ”mest praktiskt för familjen” eller ”skolvägen var farlig”. En annan anledning enligt stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är valfriheten, många väljer idag en skola i en annan stadsdel.

Ytterligare problem är att cyklisterna tvingas ut i biltrafiken eller fordon som blockar cykelbanor. Stockholms stad är väl medveten om detta och tidigare motorcykelburna parkeringsvakter som övervakat stombusslinjenätet, kommer att övervaka prioriterade cykelstråk. Detta innebär att någon som parkerat sin bil på en cykelbana riskerar att betala 1000 kronor i böter och att fordonet kommer forslas bort.

Källa: Metro Länk till artikeln