Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Få stockholmare tycker att det är tryggt att cykla i innerstan

Cykling

12 juni 2013, 10 :00 Tre av fyra stockholmare känner sig otrygga med att cykla i Stockholms innerstad idag, enligt en ny undersökning av Opinion Stockholm. Mer än varannan, av drygt 1000 tillfrågade stockholmare, uppger att de skulle cykla oftare om det kändes mer säkert att cykla i innerstaden. De menar att lösningen på problemet är cykelbanor separerade från biltrafik och fotgängare.

Enligt Opinion Stockholms undersökning upplever hela 73 procent att de inte är trygga när de cyklar i innerstaden. Mest otrygga är kvinnorna, där hela 81 procent inte känner sig trygga. Även de i åldern plus 55 år är mer otrygga än andra. Minst otrygga är männen, men även bland dem är otryggheten stor, 65 procent.

Cykelmiljön i Stockholms innerstad har visat sig ha många brister, med ett ökat antal olyckor som följd. Bara under förra året rapporterade sjukhusen i Stockholm 60 fler cykelolyckor jämfört med föregående år. [1]

– Cykelmiljön i Stockholm har uppenbara brister när olyckorna ökar och bara var fjärde stockholmare känner sig trygg i att cykla i innerstan. Även om mycket har gjorts för cyklisterna återstår en hel del att göra, inte minst med att få stockholmscyklisterna att känna sig trygga i trafiken, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm

Enligt SCB har andelen personer som cyklar flera gånger i veckan i Stockholm minskat sedan 2011 från 13,2 till dagens 11,9 procent.[2]

– Trenden går i fel riktning. Även om fler cyklar någon gång ibland minskar andelen som cyklar flera gånger i veckan. Orsaken är antagligen att det inte känns tryggt, kommenterar Axel Lagerbielke, på Opinion Stockholm.

Opinion Stockholms undersökning visar också att fler skulle cykla oftare om det kändes säkrare – hela 57 procent anger att de skulle cykla oftare och i åldern 26-35 år är den siffran 71 procent.

– I många år har politiker talat om att Stockholm ska bli en cykelstad som Köpenhamn och Amsterdam där uppemot var tredje invånare cyklar dagligen. Ändå är det fortfarande bara en bråkdel som cyklar i Stockholm jämfört med dessa städer. Undersökningen visar att det finns potential för Stockholm att bli en cykelstad, men först måste säkerheten blir bättre, kommenterar Axel Lagerbielke.

På frågan vad som skulle göra att det kändes säkrare att cykla i Stockholms innerstad så uppgav hela 84 procent att cykelbanor separerade från bilar och fotgängare skulle skapa en ökad känsla av trygghet. På andra plats kom minskad biltrafik med 25 procent, följt av bland annat sänkta hastigheter för bilar.

Stockholms stads cykelstrategi

För att förbättra cykelmiljön tog Trafikverket tillsammans med Landstinget, SL, Länsstyrelsen och Stockholm stad förra året fram en cykelstrategi för Stockholms län. Målet med cykelstrategin är att underlätta för arbetspendlare att ta cykeln och behandla hur kollektivtrafik och cykel kan samordnas på ett bättre sätt. I cykelplanen för Stockholm är fokus att skapa cykelvänliga gator som är så pass trygga att fler börjar cykla, även barn och pensionärer.


 

[1] Källa: Transportstyrelsen

[2] Källa: Länsstyrelsen Stockholm