Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Färre bostäder efter protester i Lidingö

8 maj 2014, 10.21 Lidingö satsar på att bli en småstad. Över fyra års mangling har tryckt ihop planera för Centrum och Torsvik från 2500 till knappt 1000 bostäder. Flera partier tycker att 1000 bostäder är för många.

Lidingö stadshus hade en vision om att skapa ett bättre centrum med många nya bostäder. Fyra visioner med som mest 2800 bostäder presenterades.

Lidingöborna är inte positiva och gör tummen ner för förslaget. Det finns en stark opinion ledd av politiskt valda bevarare och grannar till de planerade bostäderna, som såg till att projektet bantades under den första samrådsprocessen på både längden och bredden.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har enats om att förtäta området i etapper med 900-1000 bostäder.

Omvandlingen kommer att börja kring Centrum främst för att två underjordiska parkeringsplatser ska göras om för att ge plats för bostäder och butiker. Att byggandet börjar i Centrum är för att Lidingöborna ger sämst betyg när de betygsätter sin kommun. Politikerna vill dra Lidingöbanan så att den passerar Centrum. Så blir det inte och SL tänker inte betala en krona, om kommunen själv skulle bekosta skulle det bli ett stort hål i kassan.

Källa: Dagens Nyheter Länk till artikeln