Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Färre flyktingar i blå kommuner

6 maj 2014, 15.05 I röda Södertälje tas det emot flest flyktingar i Stockholms län, medan borgerliga Danderyd, Täby och Ekerö hamnar i botten.

SVT:s kartläggning visar ett tydligt mönster när det gäller politiskt styre samt mottagning av flyktingar. Där de borgerligt styrda kommunerna är överrepresenterade. De kommuner som tagit emot flest flyktingar så var 19 kommuner vänsterstyrda och 23 hade blocköverskridande majoritet eller var kommunerna med maktskifte vid valet 2010.

I dagsläget sitter 11.000 personer fast på asylboende fast man har uppehållstillstånd. På Migrationsverket kallar man det en akut kris.

De kommuner som inte tar emot säger att man inte har plats. Systemet hänger inte ihop och den nationella nivån och kommunala nivån är inte ett system, säger generaldirektören på Migrationsverket Anders Danielsson.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln