Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Fastighetsbolag finansierar ny t-bana

2 april 2014, 07.41 Nu har företaget Fabege beslutat att bidra med 100 miljoner kronor till utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden.

– Vi har flera befintliga kontorshus i stadsdelen, är delägare i arenan och har ambitionen att bygga mer. Arenastaden blir en knutpunkt och attraktiviteten ökar, då är det logiskt att vi är med och bidrar, säger företagets VD Christian Hermelin till tidningen Mitti.

Stor del av finansieringen klar

– Tanken är att de som får värdeökningar i och med t-banan ska vara med, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Solna stad bidrar enligt Mitti också med 100 miljoner och landstinget med 250 miljoner, vilket innebär att finansieringen på totalt 600 miljoner till stor del är klar.

Oppositionen lika glada

– Det är helt rätt att de byggbolag och fastighetsägare som får ökat värde på sin mark när tunnelbanan byggs ut är med och betalar. Fabege äger ju Friends Arena tillsammans med Solna stad, säger Arne Öberg (S), oppositionsråd i Solna.

SVT: Finns det inte risk att kommunen sätter sig i knät på näringslivet?

– Nej, jag tycker det är ett smart sätt att finansiera tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen. Det är klokt att samfinansiera en så stor investering.

– Vi för en dialog med flera andra fastighetsbolag. Vi tycker att de ska vara med och betala när vi från politiskt håll har fixat ett tunnelbanebeslut. Målet är att vi ska få full finansiering för tunnelbaneutbyggnaden av dem som får del av värdeökningen, säger Pehr Granfalk (M).

Källa: SVT ABC