Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Fler bostäder i Stockholm behövs

6 maj 2014, 10.50 Stockholms län väntas växa med en halv miljon invånare på 15 år. Redan nu saknas det 100.000 bostäder och alla kommuner har bostadsbrist. Bostadsministern Stefan Attefall överväger att straffa de kommuner som bygger för lite.

År 2013 växte Stockholm rejält och många kommuner har skruvat upp byggtakten, bara i år väntas 15.000 nya bostäder att byggas vilket är rekord sedan miljonprogrammet byggdes.

Bäst på att bygga nya bostäder är Solna och Sundbyberg, som bygger mest per invånare, 1700 respektive 900 nya bostäder i år. Båda kommuner satsar på att fördubbla antal invånare.

Danderyds kommun är sämst på att bygga, år 2014 kommer inte en enda lägenhet att byggas. En av orsakerna till detta är att byggen väcker känslor och mycket överklagas till högsta instans, menar kommunstyrelsens ordförande Olle Riechenberg (M).

Enligt Stockholms handelskammare saknas det inte yta. I en rapport visar de hur och var nya bostäder kan byggas. Det skulle kunna byggas på fler grönytor och det finns många ytor som i dagsläget inte används, säger Handelskammarens bostadsexpert Anna Wersäll.

Naturskyddsföreningen i länet är av annan åsikt och menar att grönområden behövs av hälsofrämjande skäl och för friluftsliv.

För att få fler kommuner att bygga mer sätter nu regeringen press på kommunerna för att öka byggtempot. Eftersom att fram till 2030 kommer Stockholm att fyllas på med ett helt Göteborg.

Den 2 januari 2015 kan en ny lag införas som kommer att tillåta byggen i mer bullriga miljöer. Regeringen vill dessutom låta fler detaljplaner tas av kommunstyrelsen, inte av fullmäktige.

Bostadsministern Stefan Attefall öppnar även upp för att belöna och bestraffa kommuner ekonomiskt utifrån bostadsbygget, genom att omfördela statsbidraget.

Källa: Mitti Länk till artikeln