Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Fler lägenheter hos bostadsförmedlingen

16 maj 2014, 14.35 I år väntas 12.000 lägenheter komma till bostadsförmedlingen.

Enligt en prognos väntades Stockholms stads bostadsförmedling få in runt 10.600 lägenheter att förmedla till personer som står i bostadskö. Men antalet lägenheter som lämnades in under årets första fyra månader spås nu siffran att öka. Nu tror Stockholms stad att 12.000 lägenheter kommer att lämnas in. Den höga siffran hänger samman med att man fått in ett högre flöde av färdigställda nyproducerade lägenheter jämfört med 2012 och 2013, samt att fler lägenheter kommer från privata fastighetsägare.

Antal personer som står i bostadskö väntas bli fler, 458.000 mot tidigare prognos 455.000. Detta beror bland annat på att Stockholms stad tagit över Värmdös bostadskö.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln