Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Fler ståplatser ska göra det lättare under rusningstrafik

25 april 2014, 11.12 Sveriges mest använda tågvagn ska få ny utformning. Längsgående säten på ena sidan av tunnelbanevagnarna i Stockholm ska underlätta på- och avstigning, och ge mer utrymme för stående resenärer.

I och med uppgraderingen försvinner en av fem sittplatser. De 271 nya vagnarna beräknas kosta 1,2 miljarder kronor.

Landstingets trafiknämnd väntas fatta beslut om detta nästa vecka om de ska gå vidare med ärendet. De ”nya” vagnarna väntas rulla redan i slutet av nästa år kanske med gratis internet uppkoppling till resenärerna.

Idag finns det 126 sittplatser i varje vagn. De ombyggda nya vagnarna får istället 102 sittplatser varav 42 längsgående. Ommöbleringen av de nya vagnarna gör att platserna för stående ökar med 15 procent.

Andra nyheter som ingår i budgeten är alkolås och dörrar som känner av om någon fastnat.

Källa: Metro Länk till artikeln