Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Folkomröstning i Upplands Väsby

23 maj 2014, 09.29 I samband med riksdagsvalet i september får Upplands Väsby-borna möjlighet att rösta ytterligare: om kommunen ska bygga bostäder i Väsby Sjöstad eller inte.

Det är skogsområdet intill Mälaren som kommunen vill bygga 3000 nya bostäder.

- Det är viktigt att vi bygger på många platser i Upplands Väsby, men alla vill inte bo på de centrala delarna. Utan många vill även bo sjönära och naturnära, säger Gunilla Ridström som driver kampanjen Ja till Väsby sjöstad.

Förslaget är kritiserat och man har nu samlat ihop 4000 underskrifter som är emot byggandet, detta är tillräckligt för en folkomröstning.

En folkomröstning kommer att avgöra frågan.

Alliansen och oppositionen har gått med på att hålla sig till folkomröstningens utgång. Den 14 september kommer frågan att avgöras.

Källa: SVT ABC http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/folkomrostning-i-upplands-vasby