Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Fryshuset får nej för skolsatsning i Husby

2 juni 2014, 10.14 Skolinspektionen säger nej till Fryshusets planer på en ny högstadieskola i Husby. Ekonomin eller den planerad timplan håller inte måttet enligt Skolinspektionen. Beslutet kommer att överklagas.

Upprustningen av den sedan länge Dalhagsskolan i Husby pågår för fullt. Man planerar en stor mötesplats för ungdomar och en rad andra verksamheter. Fryhuset vill i samma byggnad öppna en grundskola för årskurs 7-9 men Skolinspektionen har hittat flera brister i organisationens ansökan. Bland annat saknas en realistisk budget och kritik riktas även mot timplanen som innehåller för lite undervisning i ämnena bild och slöjd.

Men Fryshusets vd Johan Oljeqvist är inte orolig och planerar fortfarande att skolan ska öppna i augusti 2015. Organisationen har redan aktiviteter som Lugna Gatan-verksamhet och andra aktiviteter som kommer att dra igång successivt i takt med att renoveringen av lokalerna blir klara oavsett om skolan får öppna eller inte.

Källa: Metro Länk till artikeln