Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Haninge ansöker inte om bidrag för att bedriva sommarskola

20 maj 2014, 11.20 Inför sommaren kan kommuner söka bidrag till sommarskola för högstadieelever som riskerar att bli underkända. Haninge har inte ansökt trots att skolbetygen är bland de lägsta i länet.

I många skolor kan högstadieelever som halkat efter läsa upp sina betyg under sommarlovet, så kallad sommarskola.

Kommunledningen i Haninge har inte ansökt om det bidrag som staten erbjudit inför sommaren. Endast en av Haninges tio högstadieskolor kommer att bedriva sommarskola i sommar.

Haninge är en av de kommunerna med lägst skolresultat. Nästan en femtedel av eleverna kommer inte in på gymnasiet, visar en sammanställning av länsstyrelsen från förra året. Trots det har Haninge inte ansökt om bidraget.

- Jag skäms för att Haninge ligger så lågt när det gäller skolresultat. Och då skäms jag ju ännu mer när det sedan visar sig att de ansvariga politikerna inte ens är beredda att ta del av de resurser som finns, oppositionspolitikern Robert Noord (S).

De ansvariga politikerna har inte någon strategi för hur de ska bedriva lovskola.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln