Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Hårdare krav på vissa stockholmskommuner att ta emot fler flyktingar

20 jan 2014, 09.14 Med en särskild samordnare ska regeringen sätta hårdare press på kommuner som inte tar emot tillräckligt många flyktingar skriver SvD idag. Bland  annat nämns stockholmskommunerna  Danderyd och Tyresö som idag inte tar emot tillräckligt många flyktingar enligt integrationsminister Erik Ullenhag.

Källa: SvD