Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Helg- och nattöppet på förskolor kan bli permanent i Väsby

28 maj 2014, 14.37 Nattis planeras bli permanent från och med årsskiftet.

Föräldrar som arbetar obekväma arbetstider kommer att erbjudas bar tillsyn under nätter och helger. Från och med nästa månad kan förskolorna i Upplands Väsby ansöka om nattöppet och redan i augusti kan de första förskolorna vara i gång.

Bakgrunden är att många barnfamiljer flyttat in till Upplands Väsby och med stor variation på yrken med olika förutsättningar. Det är viktigt att anpassa välfärden till människors behov i och med att samhället förändras, menar kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M).

Under hösten kommer natt- och helgförskolorna att utvärderas, och man hoppas att verksamheten blir permanent från och med årsskiftet.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln