Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Hotbild mot moskéer kartläggs

20 jan 2014, 09.02 En fem år gammal studie från Mitthögskolan visade att fyra av tio muslimska församlingar utsatts för brott. Islamiska samarbetsrådet, som är en paraplyorganisation för muslimska föreningar, anser att mycket talar för att situationen är värre i dag.

Under året som gått har flera moskéer och muslimska bönelokaler utsatts för vandalisering och skadegörelse. Bland annat moskén i Fittja där någon kastade griskött på fasaden. Strax efter nyår upptäcktes nazistiskt klotter på moskén på Södermalm.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln