Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Klimatförändringar kan ge långsiktiga problem för Stockholm

21 maj 2014, 09.47 En ny sluss vid Värmdö-Vaxholm och dricksvattnet kan komma att hämtas från jättelika pipelines från Dalälven, Klarälven eller Vättern, det är några av lösningarna som diskuteras i stadshuset. Det handlar om hur Stockholm ska klara ett förändrat klimat.

- Om Saltsjön tränger in i Mälaren blir vattnet obrukbart i värsta fall. Då måste vi få hit dricksvatten från andra delar av landet, konstaterar Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd.

Det som sker nu med blötläggning av Göteborg och översvämningar på Balkan, så kan det se ut i slutet av nästa sekel. Enligt SMHI:s regionala klimatscenario för Stockholms län kan medeltemperaturen år 2100 öka med 4-6 grader, nederbörden ökar med 20 procent, samt att havsnivån höjs med cirka en halv meter.

Fullmäktige i stadshuset kommer att besluta om en handlingsplan för Stockholm i juni. Det handlar inte bara om översvämningar, utan om vägar som måste dras om, hur hus ska byggs, skydda befintlig bebyggelse, tropiska sjukdomar och nya växt- och djurarter, framför allt handlar det om pengar.

Miljöpartiet menar att förberedelse borde ha skett för länge sedan och handlingsplanen kommer för sent.

Daniel Helldén (MP) har länge förespråkat om en central klimatfunktion som är med i allt arbete som görs i staden.  Det är en tydlig konflikt. Utredare pekar på vikten av gröna områden, samtidigt alliansen vill bygga fler bostäder på grönytor.

Källa: SVT ABC Länk till artikeln