Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Kommunen som är dålig på att bemöta invånare

30 maj 2014, 13.35 Danderydsborna ger kommunen bottenbetyg när det gäller tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post, visar en ny enkätundersökning.

I höstas deltog kommunen som vanligt i Sveriges kommuners och landstings undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet 2013”. Undersökningen jämför kommuner när det gäller tillgänglighet, trygghet, information och effektivitet samt kommunerna som samhällsutvecklare.

En fråga Danderyds kommun ville få besvarad var hur Danderydsborna uppfattade kommunens tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post. 500 Danderydsbor svarade och svaret var bedrövligt, Danderyd placerade sig i botten 152 av 162.

Kommunen hamnar långt under medelvärdet när det gäller kommunens satsningar på olika former av dialog med medborgarna. Danderydsborna ger högt betyg när det gäller trygghet i kommunen. Kommunen har även toppresultat när det gäller låga sjukpenningtal, väntetid inom förskolan oh antal nya företag per 1000 invånare.

Källa: Mitt i Länk till artikeln