Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Kommunerna utanför Stockholm där bostadspriserna gått upp rejält

2 juni 2014, 13.10 Vallentuna är hetast på bostadsmarknaden just nu.

Priserna har stigit mest i hela länet det senaste året, ett av de mest populära områden i Vallentuna är runt Bällsta. Bällstalund är ett nytt bostadsområdet dit många flyttar till. Vallentuna är ett av de mest expanderade kommunerna framöver i Stockholm där lägenhetspriserna stigit mest.

De kommuner där bostadspriserna ökat mest är ligger samtliga en bit utanför Stockholm. Bostadskrisen i Stockholm gör att man börjar söka sig ut mot grannkommunerna.

En orsak till prispressen i Vallentuna är att det byggts för lite i kommunen de senaste åren, samtidigt har man minst antal hyresgäster i länet, 10 procent av alla lägenheterna går att hyra.

Källa: Mitt i Länk till artikeln