Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Lång väntetid för psykiatrisk vård

2 juni 2014, 11.05 Sex av tio barn kan börja en neuropsykiatrisk utredning inom en månad, enligt landstinget. Men i verkligheten kan kötiden vara flera år. Barnen får i genomsnitt vänta i tre år på en utredning, enligt Martin Foster doktor i psykologi vid Karolinska Institutet (KI).

Stockholm är ett av de landsting som inte klarar de nationella målen att ge barn psykiatrisk vård inom 30 dagar. Förra året fick tre av fyra barn specialistvård i tid och sex av tio fick påbörja sin neuropsykiatriska utredning inom en månad.

En ny utredning från Karolinska Institutet visar att kötiden handar om år och inte månader. En kartläggning visar att barnen fick vänta i snitt tre år på en utredning, barnen var i genomsnitt elva år när föräldrarna först fick kontakt med vården och fjorton år när de skickades till utredning.

Martin Foster menar att skolan i alldeles för lite utsträckning fullgör sitt uppdrag, som uppmärksammar och remitterar barn som behöver hjälp och många upptäcks för sent. Studien visar att utredningen är nyckeln till behandling och en utredning behövs för att ställa diagnos och få hjälp. Utredningen och efterföljande insatser visar at barn och föräldrar mådde bättre bara ett år efter utredningen.

I dagsläget klarar Stockholms läns landsting inte att ge barnen hjälp i tid och får då inte heller del av den statliga bonusen.

Källa: Dagens Nyheter Länk till artikeln