Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Lärlingsanställning kan ge fler jobb till unga i Stockholms stad

6 maj 2014, 13.55 Lärlingar som går på gymnasiet ska få anställning i Stockholms stad. Redan nu i höst står det klart med jobb inom förskola, äldre- och handikappsomsorg, områden där det finns stora rekryteringsbehov.

Den 1 juli väntas en ny lagstiftning om lärlingsanställning att träda i kraft. Till hösten kommer betalda praktikplatser att starta, inom områden där det redan finns avtal med fackförbundet Kommunal, det vill säga äldreomsorgen, handikappsomsorgen och förskolan.

Stockholm s stad kommer att som första kommun att garantera den utbildningen. Tanken är att lärlingsjobben kommer att vara halvtidsanställningar, resten av tiden ska de plugga. Anställningarna är för de som går i gymnasiets årskurs 2 och 3. Lärlingsanställningarna kommer att gälla ungdomar från hela Stockholms län, både kommunala och fristående gymnasier.

De ungdomar som söker sig till de gymnasiala yrkesprogrammen är lågt. I Stockholm är andelen lägre än i övriga Sverige och siffran sjunker. Även antalet lärlingar sjunker, idag finns knappt 250 stycken i hela länet.

Källa: Dagens Nyheter Länk till artikeln